Gynekologické zhoubné nádory

Mezi nejčastěji vyskytující se gynekologické zhoubné nádory patří patří nádory děložního těla a děložního hrdla a vaječníků. Dalšími zhoubnými onemocněními s nižším nebo vzácným výskytem jsou nádory vejcovodů, nádory vulvy, pochvy a Gestační trofoblastická nemoc, která vzniká vždy v souvislosti s těhotenstvím.

Nádorem vaječníků, vejcovodů nebo primárním nádorem pobřišnice (peritonea) v České republice ročně onemocní přes 1000 žen a asi dvě třetiny nemocných na tento nádor zemřou. Vaječníky jsou špatně přístupné běžným vyšetřením, a proto je většina nádorů zjištěna v relativně pokročilém stavu. Příznaky jsou nespecifické – neurčité bolesti, zažívací obtíže apod. Častým příznakem je hromadění tekutiny v břišní dutině (ascites) a s ním spojené zvětšování objemu břicha.

Primární léčbou je operace, při které je nutno (až na výjimky) odstranit oba vaječníky a vejcovody. Pooperačně následuje chemoterapie, kterou je popř. možno doplnit cílenou („biologickou“) léčbou. U některých méně častých nádorů je součástí léčby též radioterapie.

Statistická data ukazují, že k dosažení nejlepších výsledků je nutné, aby nemocná byla operována zkušeným onkogynekologem a aby i další léčby byla vedena zkušeným týmem. Byla proto ustavena onkogynekologická centra, která zajišťují operaci a popřípadě i další komplexní léčbu nádoru vaječníků.