Hepatitida typu A

2. října 2008 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., přednostka I. infekční kliniky 2. LF UK, FNB Praha a vedoucí katedry infekčních nemocí IPVZ FNB Praha.

Odkaz vede na externí internetové stránky, portál MojeMedicína nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Klíčová slova: hepatitida A

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Virová hepatitida A, hepatitis virosa A (VHA) je infekční zánět jater.

Virová hepatitida B je infekční zánět jater vyvolaný virem hepatitidy B.

Virová hepatitida C

Virová hepatitida C (VHC) je známa teprve od konce 80. let 20. století. V elektronovém mikroskopu byl virus spatřen až v roce 1994. Onemocnění se vyskytuje celosvětově cca u 3 % populace. Vyšší výskyt je v Jižní Americe a jihovýchodní Asii, kde dosahuje 10 až 20 %. V České republice má protilátky proti VHC cca 0,2 % populace.