Možnosti plicní rehabilitace při onemocnění idiopatickou plicní fibrózou

Přehrajte si článek jako podcast

Možnosti plicní rehabilitace při onemocnění idiopatickou plicní fibrózou

Mezi nejčastější příznaky u idiopatické plicní fibrózy (IPF) patří námahová dušnost a kašel. Oba tyto příznaky lze ovlivnit včasným zahájením komplexní léčby, která by měla zahrnovat i plicní rehabilitaci. Plicní rehabilitace je zaměřena na edukaci nemocného s IPF, během které se dozví vše o svém onemocnění, jaká je dostupná léčba, jak má pacient monitorovat a co nejlépe zvládat příznaky svého onemocnění. Základním nosným pilířem plicní rehabilitace je pohybová léčba a techniky respirační fyzioterapie.

Cílem pohybové léčby je postupná adaptace na zátěž, aby byly pohybové aktivity nemocného s IPF co nejméně ovlivněné dušností, která by jejich vykonávání mohla výrazně omezovat. Je důležité si uvědomit, že nedostatečná denní úroveň pohybových aktivit povede ke snížení kondice, snížení svalové síly a bude mít vliv na častější výskyt dechových obtíží. Proto je nezbytné, aby byla zachována co největší možná úroveň pohybových aktivit. Pacienti s IPF mají pohybovou léčbu vedenou fyzioterapeutem, který ji individuálně přizpůsobí aktuálnímu zdravotnímu stavu. Pohybová léčba zahrnuje vytrvalostní a silový trénink. Pacienti s IPF se postupně naučí, jak mají své svaly posilovat a jak mají vykonávat vytrvalostní trénink. Vytrvalostní trénink je nejčastěji prováděný formou chůze, severské chůze, jízdou na rotopedu a na krosovém trenažéru či jízdou na kole. Vytrvalostní a silový trénink je důležité vykonávat i u nemocných s dlouhodobou domácí oxygenoterapií. Fyzioterapeut po vstupním zhodnocení zdatnosti nemocného s IPF předepíše vhodný silový a vytrvalostní trénink, určí jeho intenzitu, frekvenci, počet opakování a délku provádění. Během rehabilitační léčby je vhodné si vést diář, do kterého pacient zaznamenává, jaké pohybové aktivity vykonával, zda prováděl vytrvalostní a silový trénink. Do diáře je možné zaznamenávat i počet kroků za den, které lze monitorovat s využitím krokoměru.

Respirační fyzioterapie je zaměřena na správný dechový vzor a kontrolu kašle. Je nezbytné, aby se hrudník během nádechu i výdechu správně pohyboval. Pokud není dechový pohyb dostatečný a správný, může to způsobit vznik dechových obtíží i bolestí v oblasti hrudního koše a hrudní páteře. U nemocných s IPF je také zhodnocena síla dýchacích svalů. Pokud je snížená síla nádechových nebo výdechových svalů, tak je do terapie zařazeno jejich cílené posilování s využitím dechových trenažérů. Techniky hygieny dýchacích cest jsou zaměřené na snadné odkašlávání, bývají doplněné technikami, které usnadňují kontrolu kašle. Kontrola kašle je důležitá pro eliminaci záchvatovitého a dráždivého kašle. Rehabilitační léčbu nemocným s IPF může indikovat ošetřující lékař. Nejčastěji se jedná o ambulantní rehabilitační programy. Rehabilitační léčbu lze absolvovat i v rámci hospitalizace, během lázeňské léčby a během léčby v odborných léčebných ústavech.

Sport a pohyb - cyklus portálu MojeMedicina.cz

Sport a pohyb

Pohybová aktivita je nezbytná pro naše zdraví a je nedílnou součástí zdravého životního stylu. Pohyb dokáže předcházet nemocem anebo oddálit jejich následky a nástup nemoci. Významnou měrou přispívá pohyb k léčbě některých onemocnění.

Podívejte se i na další díly tohoto cyklu:

Související články

Léčebná rehabilitace

Další díl cyklu o vyšetřovacích a léčebných metodách, který je určen široké veřejnosti, se věnuje léčebné rehabilitaci.

Eliminace ortopedických rizik při běhu s holemi

S nárůstem popularity rekreačního běhu se přes všechny jeho pozitivní vlivy na zdravotní stav člověka poměrně často u amatérských běžců setkáváme s akutními i chronickými problémy pohybového aparátu. Běh je na rozdíl od jiných pohybových aktivit vytrvalostního charakteru z důvodu zapojení velkého množství svalových skupin vysoce efektivní z hlediska dosahování cílů (zvyšování kondice, úprava tělesné hmotnosti apod.). Na druhé straně tento benefit současně představuje zvýšené zatížení pohybového ústrojí. 

Běh s holemi má řadu zdravotních přínosů. Doporučuje ho i Bára Špotáková

Nordic running je nově vymezenou sportovní aktivitou, jejímiž propagátory a držiteli evropského ocenění jsou Milan Kůtek a Aleš Tvrzník. V článku se dozvíte jaké výhody běh s holemi má, ve vložené videoukázce pak uvidíte, jak vlastně vypadá a proč si ho oblíbila i nejlepší oštěpařka světa, která v sobotu získala již po sedmé titul Atlet roku. Blahopřejeme!