Kardiovaskulární choroby

Kardiovaskulární onemocnění jsou v širším slova smyslu veškerá onemocnění srdce a cév. Patří sem vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin a ischemická cévní mozková příhoda.

V České republice podlehne srdečně-cévním chorobám každý druhý člověk. Každoročně onemocní zhruba 830 tisíc lidí v naší zemi některou z forem ischemické choroby srdeční. 

Některé rizikové faktury kardiovaskulárních onemocnění lze ovlivnit. Podívejte se na naše videa a přečtěte si články týkající se této tematiky.