Lymfomy

Co jsou vlastně lymfomy?

Lymfomy jsou nádorová onemocnění vznikající z buněk mízních uzlin, tzv. lymfocytů. Protože těchto lymfocytů je více typů a různé lymfomy vznikají z různých vývojových stádií příslušných lymfocytů, zahrnuje tato skupina chorob celou řadu diagnóz. Při pátrání po informacích o jednotlivém lymfomu je třeba znát přesnou diagnózu, protože jednotlivé typy lymfomu se liší svým průběhem, prognózou i léčbou.

Základní rozdělení je na 2 skupiny: hodgkinské lymfomy (můžete se setkat také s názvy Hodgkinovy lymfomy či Hodgkinova choroba) a nehodgkinské lymfomy (také non-hodgkinské lymfomy).

Nehodgkinské lymfomy (NHL) se dále dělí podle typu lymfocytu, z kterého vznikají, na častější B-NHL (tedy lymfomy vznikající z B-lymfocytu) a T-NHLagresivní lymfomy (to jsou takové, které rychle postupují, jsou často provázeny významnými obtížemi a zejména vyžadují okamžitou léčbu) a na indolentní (tj. nízce agresivní) lymfomy, u kterých je průběh choroby mírnější, někdy mohou probíhat bezpříznakově a také přístup k jejich léčbě je odlišný od agresivních lymfomů (tedy lymfomy vznikající z T-lymfocytu).

Léčba přináší v dnešní době u většiny lymfomů naději na dlouhodobý úspěch, u některých lymfomů i trvalé vyléčení.

Klíčová slova: lymfomy