Významné maličkosti

Fotografická soutěž opakovaně pořádaná občanským sdružením LYMFOM HELP, O.S. Soutěž je určena všem pacientům s onkologickým onemocněním, lidem, kteří se již vyléčili, ošetřovatelům, rodinným příslušníkům či přátelům lidí s onkologickým onemocněním.

Jsou to někdy právě drobnosti, které nám pomáhají překonat nelehké životní období. podívejte se na fotografie z roku 2007.

 

„Nikdo z nás nepřemýšlí dostatečně o věcech, na něž se dívá. Ale dopřejme očím klid. Proč by měly být tak líné? Cvičme si zrak tak dlouho, až se naučí vnímat ohromné maličkosti rozseté po světě a prosté jak zahradní plot“.

G.K. Chesterton

Klíčová slova: lymfomy; zhoubné nádory

Související články

29. září 2008 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. Mudr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., předseda Ligy proti rakovině. Tématem byla prevence a včasný záchyt nádorových onemocnění.

Co víte o svých uzlinách?

K dnešnímu Mezinárodnímu dni lymfomu vám předkládáme kvíz, ve kterém si můžete ověřit svoje znalosti o lymfatickém systému. 

Informace pro pacienty o maligních lymfomech, jejich incidenci, diagnostice a léčbě na stránkách sdružení LYMFOM HELP.