Maligní melanom a zhoubné nádory kůže

Kožní nádory dělíme podle struktury - částí kůže, ze které novotvary vyrůstají. Nejčastějšími kožními nádory jsou: bazaliom, spinaliom a melanom. Ostatní typy jsou velmi vzácné.

Výskyt a příčiny

Maligní melanom kůže je zhoubný nádor, který vzniká nádorovou přeměnou buněk tvořících pigment, tzv. melanocytů. Nejčastější lokalitou výskytu melanomu na těle je kůže trupu, končetin, dlaně a nehtová lůžka. Může vzniknout jak na normální bílé kůži, tak na podkladě mateřského znaménka. Melanom se však může vyskytovat i na sliznici dutiny ústní a nosní, na sliznici análního otvoru, na genitálu a vzácný není asi jeho výskyt na sítnici oka. Za nejčastější rizikové faktory je obecně považováno nadměrné vystavování kůže slunečnímu záření, světlý typ kůže a větší počet tzv. mateřských znamének. Některé zdroje uvádějí, že melanom je nádor s nejrychleji vzrůstající incidencí na světě a počet onemocnění maligním melanomem se každých deset let zdvojnásobí. Na druhé straně u černé a asijské rasy je melanom vzácný. Průměrný věk pacientů při stanovení diagnózy se je 56 let a bohužel běžně se tento nádor vyskytuje už u lidí od 20. roku věku.

Klinické příznaky

Melanom může mí různé podoby. Může se šířit buď po povrchu kůže, nebo i mírně do výšky. Pokud se začne tvořit na původní zdravé kůži, projevuje se nejprve jako barevná skvrna, která se pomalu zvětšuje. Pokud se tvoří na základě mateřského znaménka, projevuje se změnou jeho barvy, tvaru nebo velikosti. Může se také objevit krvácení znaménka a jeho svědění. Pokud se takovéto příznaky vyskytují, doporučujeme ihned vyhledat dermatologa a nechat si mateřské znaménko zkontrolovat pomocí jednoduchého bezbolestného vyšetření.

Léčba

Základní a nejúčinnější terapií je chirurgická excize s dostatečným lemem zdravé tkáně a vyšetření spádové lymfatické uzliny a v případě jejího postižení i odstranění této lymfatické oblasti. Chirurgický výkon by měl být indikována vždy, pokud je to možné.

Pokud již melanom tvoří vzdálená ložiska, tzn. jedná se o metastatické onemocnění, je indikována chemoterapie, případně u vhodných pacientů může být nově indikována i biologická léčba, která v léčbě těchto pacientů dosahuje lepších léčebných výsledků.