Klinická studie pro pacienty s bazaliomem kůže

Přehrajte si článek jako podcast

Pacienti s bazaliomem kůže se mohou zdarma zapojit do klinické studie ve čtyřech centrech v České republice. Další čtyři centra budou otevřena v následujících měsících.

Již ve čtyřech centrech v České republice se testuje nový lék určený pro pacienty s lokálně pokročilým či metastazujícím bazaliomem.  Klinické hodnocení fáze II se zaměřuje především na bezpečnost testovaného léku. Do studie mohou být zařazeni nemocní, kterým je nejméně 18 let, mají histologicky potvrzenou diagnózu lokálně pokročilého nebo metastazujícího bazaliomu a v minulosti podstoupili radioterapii, po níž došlo k návratu onemocnění. Nový testovaný lék je v rámci klinického hodnocení dostupný pro všechny zařazené pacienty zdarma.

Bazaliom je nejčastější kožní nádor, vzniká ze struktur nejpovrchnější kožní vrstvy-epidermis, a obvykle postihuje starší osoby. Jedná se o nádor, který se chová agresivně v místě svého vzniku, ale extrémně vzácně metastazuje. Nejčastěji se vyskytuje na místech opakovaně vystavovaných slunečnímu záření, nejvíce na hlavě a krku (80 % všech případů). Bazaliom většinou začíná jako rostoucí, někdy hrbolatý tuhý uzlík na kůži, který má barvu kůže a v jeho okolí lze pozorovat rozšířené cévky. Postupně dochází k propadnutí středu nádoru a vzniku nerovných a vyvýšených okrajů. Střed často zvředovatí, přičemž celý útvar bývá nebolestivý. Nádor se může šířit plošně do okolí nebo do hloubky. V takovém případě hrozí postižení a ničení hlubších struktur - svalů, kostí a chrupavek.

Přestože bazaliom patří mezi nejčastější nádory, tak jeho terapii byla zatím věnována jenom malá pozornost. Drtivá většina nemocných je vyléčena chirurgickým odstraněním nádoru. Mezi další léčebné možnosti patří radioterapie (léčba ozařováním), kryoterapie (léčba zmražením) či fotodynamická terapie.  

 

U malého zlomku případů však současné možnosti léčby nevedou k vyléčení a bazaliom se vyvine do pokročilého stádia. Lokálně pokročilé stádium může způsobit významné zničení a znetvoření okolních tkání.  V extrémně vzácných případech může onemocnění dojít do metastatického stádia, které přímo ohrožuje život nemocného. Nový testovaný lék je nadějí právě pro pacienty s bazaliomem v pokročilém stádiu.

Klinické hodnocení probíhá v současné době těchto klinických centrech:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Dermatovenerologická klinika Šrobárova 50

100 34 Praha 10

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

Fakultní nemocnice Ostrava

Kožní oddělení

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava-Poruba

MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Thomayerova Nemocnice
Onkologická klinika
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

FN Hradec Králové,
Klinika onkologie a radioterapie
Sokolská 581
500 05, Hradec Králové

MUDr. Eugen Kubala

 

V nadcházejících měsících by měla být studie zahájena rovněž v následujících klinických centrech:

 

Fakultní nemocnice v Motole Radioterapeuticko-onkologické oddělení

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD.

Fakultní nemocnice Olomouc

Onkologická klinika

I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD.

VFN v Praze

Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK

U nemocnice 499/2

128 00 Praha 2

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Kožní oddělení                        
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

MUDr. Jiří Horažďovský

Celá tisková zpráva

Jak se vyšetřují znaménka a celkově kůže? Co to je optická a digitální dermatoskopie? podívejte se na video:

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Kůže je důležitým orgánem lidského těla, protože tvoří základní bariéru mezi vnějším prostřením a naším tělem. Celková plocha kůže je 1,5 až 2 metry čtvereční. Kožních onemocnění je mnoho - od banálních až po velmi závažné choroby. Kvalitní kožní vyšetření je proto základem dobré diagnostiky a patří do rukou specialisty - dermatologa. Kožní lékař používá kromě základního pohovoru s pacientem a klinického vyšetření kůže ještě další vyšetřovací metody, mezi něž patří například laboratorní vyšetření, mikrobiologické a mykologické vyšetření, histologické a cytologické vyšetření, zobrazovací metody, alergologické metody a funkční kožní zkoušky. Nacházíme se na půdě Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Přednostou kliniky je profesor Petr Arenberger. My rozdělujeme vyšetření na standardní, tak jak se s ním setkáte v kterémkoliv jiném oboru, a samozřejmě kožní, protože kůže je velmi dobře dostupná k vyšetřování, ať už klinickému nebo přístrojovému, tak má ještě určitá specifika. Čili k tomu běžnému vyšetření tak, jak ho známe, tak je to odběr anamnézy a vyšetření komplet celého pacienta, včetně vypláznutí jazyka, až po vyšetření třeba per rectum. A potom máme ještě speciální další vyšetřovací postupy, které jsou buď zaměřeny pouze na pohled, to znamená - zkontrolujeme kůži se všemi záhyby, rýhami, kde se mohou skrývat některé změny, a pak se zaměřujeme na konkrétní místo, s kterým pacient přichází, čili na tu chorobnou změnu. V kožním - a ve všech učebnicích se to zdůrazňuje - vyšetřujeme pacienta celého svlečeného, čili to je důležité, protože často pacient nevěnuje pozornost drobným změnám, které ale mohou mít třeba i dalekosáhlé následky. V kožním lékařství provádíme nejrůznější funkční zkoušky. Funkční zkoušky slouží zaprvé k zjišťování vlastností kůže a vlastností kožního povrchu. Pro příklad si uveďme promaštěnost kůže, což je vyšetření, kdy zjišťujeme, jak moc je kůže vláčná, a vidíme, že promaštěnost je zhruba asi kolem 33 %, což není moc a měli bychom kůži více zvláčňovat. Pokud chceme zjistit třeba pružnost, elasticitu, tak si provedeme jiné vyšetření, kdy si pustíme start a zařízení, to funguje v podstatě jako vysavač, nám ukáže, jak moc je kůže pružná. Vidíme, že je málo pružná, takže opět je potřeba buď udělat nějaké vyšetření, nebo kdyby se jednalo o pacientku, která by o to měla zájem, pravděpodobně bychom v této situaci doporučili facelifting. Nejjednodušší funkční zkouška je tak zvaný dermografismus. To znamená, škrábneme - podle definice - tupým hrotnatým předmětem po kůži a vyčkáme reakce. Běžná reakce je, že po rychlém zbělení dojde k zčervenání kůže, to je normální, takzvaný červený dermografismus. U pacientů s třeba atopickým ekzémem ale naopak kůže zbělá, čili je tam paradoxní výbled, čili je to jedno z pomocných vyšetření třeba při zjišťování atopického exzému. Epikutánní testy se provádějí v případech, kdy máme podezření na nějakou kožní alergii. Většinou se jedná třeba o vyrážku na rukou po - třeba - mytí nádobí, nebo po kontaktu s nějakými látkami, třeba s niklem. Vyšetření se provádí tak, že na záda nalepíme jednotlivé alergeny, které jsou většinou ve standardní sadě, ale můžeme samozřejmě dotestovat některé speciální látky, se kterými pacient přichází do kontaktu. Po 24 hodinách potom testy snímáme a ihned odečítáme, jestli náhodou nedošlo ke vzniku nějaké alergické reakce. Většinou po těch 24 hodinách ještě nemusí být ta reakce maximální, takže ještě potom pozveme pacienta za dalších 24, 48 až dokonce někdy 72 hodin k dalším odečtům, abychom zjistili, jestli náhodou ten pacient není na tu konkrétní látku alergický. Mykologické vyšetření provádíme v situaci, kdy chceme prokázat, že změna na nehtu nebo na volné kůži je způsobena houbami, neboli - jedná se o mykózu. V tom případě odebereme materiál do Petriho misky, a buď je to z toho nehtu nebo z té volné kůže, a potom laborantka připraví buď mikroskopický preparát, který slouží k orientačnímu vyšetření, kdy vidíme buď vlákna hub nebo jiný nález v takzvaném louhovém preparátu, anebo se provede kultivační vyšetření. To trvá delší dobu, například po týdnu nám mohou narůst kvasinky, které vypadají na půdě zhruba takto, a po zhruba třech týdnech můžeme očekávat například dermatofyta, čili vláknité houby, třeba trichofyton rubrum, které zbarvuje půdu do červena, nebo epidermofyton floccosum, které zase vidíme na jiné půdě. Vyšetření růstu vlasů je speciální vyšetřovací metoda, která se používá. Říká se jí vyšetření trichogramem. Trichogram děláme tak, to je klasická metoda, kdy si vybereme padesát vlasů, a jedním trhnutím vytrhneme celý ten svazek vlasů. Tento svazek potom vyšetříme v optickém mikroskopu a podíváme se, jestli jsou tam převažující vlasy v růstové fázi, nebo vlasy, které čekají na vypadnutí, nebo které jsou těsně před vypadnutím. Technologicky mnohem elegantnější metoda, samozřejmě i šetrnější, je ta, kdy se dělá digitální fototrichogram. Nemusíme vytrhávat žádné vlasy, stačí nám, když pacient přijde, my ostříháme zhruba jeden centimetr čtvereční, a provedeme přímo vyšetření. Takto vypadá ten snímek. Potom pacient přijde po třech dnech a my provedeme druhé vyšetření, při kterém zase vidíme dnešní snímek, a co je právě geniální na celé metodě, že počítač je schopen ty dva obrázky srovnat a podívat se, které vlasy nerostou a které naopak rostou. A to je právě vyšetření, při kterém my potom můžeme se přesněji rozhodnout, jaké volíme léčebné postupy k tomu, abychom podpořili ten růst vlasů, aby ty vlasy zase rostly tak kvalitně, jako tomu bylo v minulosti. Takže, pacient přichází s podezřelým mateřským znaménkem, které má na zádech. Vidíme tady nejen tu pigmentovou zónu, ale atrofii, která by mohla svědčit, protože to znaménko je bezpečné, ale ono je to bohužel v těchto případech právě naopak. takže vyžaduje to další vyšetření. Můžeme použít nejen osvětlenou lupu, ale hlavně můžeme použít optický dermatoskop, kterým vidíme jasně strukturu pigmentu. Je to z toho důvodu, že ta spodní část má sklíčko, které když se namočí, tomu říkáme imerze, tak nám umožní odstranit reflex, odraz světla, z povrchu kůže, takže ty struktury vidíme velmi dobře. Když se podíváme, tak to znaménko je skutečně velmi podezřelé a bude potřeba ho odstranit, ale v každém případě ještě uděláme vyšetření digitálním dermatoskopem. To je přístroj, který vlastně dělá stejné vyšetření, zase tady má lupu, ale umožní ještě počítačovou analýzu. Čili je to taková ta pomůcka, která lékaři ukáže, jestli je to znaménko spíš v té bezpečné nebo méně bezpečné oblasti. Nejdřív si uděláme přehledný snímek, na který si vyznačíme místa, která chceme vyšetřovat, a potom už provedeme vlastní vyšetření, kdy opět namočíme čočku, přiložíme a vidíme tady detailně strukturu toho znaménka. Ten počítač vyhodnocuje takzvaná ABCD kritéria. To znamená: asymetrie toho útvaru, hranice toho útvaru, barvu, jestli je homogenní nebo nehomogenní, a průměr, čili velikost, toho znaménka. Zároveň ale posuzuje ve své databázi, kde má uloženy typické obrazy, tak porovnává vlastně ten aktuálním nález s těmi obrazy, takže je schopen ty změny do určité míry posoudit. Na druhou stranu vždycky je potřeba, aby nejen se dívalo na tu vlastní analýzu, ale abychom to srovnali s klinickým obrazem. Tady to naprosto jednoznačně souhlasí a můžeme potvrdit ten nález, který vidíme v tom digitálním dermatoskopu, že je srovnatelný s našimi klinickými představami. Odběr kožního vzorku se provádí většinou, když chceme vyšetřit tkáň, například při podezření na nádor, který chceme ozřejmit a řešit ho jiným způsobem, než je chirurgické řešení, anebo když je nádor tak velký a je na místě, které je kosmeticky nedostupné, a kdy nechceme primárně volit chirurgické řešení. Proto odebereme vzoreček kůže, necháme ho mikroskopicky vyšetřit a potom se rozhodneme o dalším postupu. Takže tady máme pacienta, kterému chceme z nosu odebrat kousek tkáně. Nos už je dezinfikován a zároveň už je aplikováno místní znecitlivění. Je to v pořádku, takhle? - Já se domnívám... - Tak, to je dobře. Takže, my tady prořízneme tkáň. Tomuto nástroji se říká průbojníček, nebo také kruhový rotační nůž. Tak, vezmeme si možná čistší tampónek... ... a teďka buď pinzetou, nebo šetrnější pro tkáňový vzorek je jehlou, si vzoreček nadzvedneme tímto způsobem a do hloubky ho odstřihneme. Tak, tím je vyšetření provedeno. Vidíte tady ten tkáňový vzorek, který dáme potom do lahvičky na mikroskopické vyšetření. Nejdříve se to 24 hodin vyšetřuje, nebo nechá fixovat ve formolu, pak se to nakrájí na drobné plátky. A podíváme se opět do mikroskopu, jak ta tkáň vypadá, jaké má charakteristiky. Stanovení minimální erytémové dávky, čili zjištění, za jak dlouho kůže zčervená po působení ultrafialového záření, je důležité k tomu, abychom mohli správně nastavit fototerapii, čili léčbu ultrafialovým zářením. Používáme k tomu speciální testovací zařízení, kde jsou různě uspořádaná okénka, která propouštějí různé množství ultrafialového záření, takže když potom lampu zapneme a přiložíme na kůži, tak po stanoveně dlouhou dobu zjistíme podle té konkrétní reaktivity kůže, kde přesně vznikne erytém a to je ta minimální erytémová dávka, čili to zčervenání kůže. Je to velmi elegantně vyšetření, které využívá toho, že některé látky pronikají do aktivní buněk rychleji a snadněji než do zdravé tkáně. Takže třeba u nádorových buněk toho využíváme k tomu, abychom přesně určili velikost nádoru před tím, než se rozhodneme, jak velký operační výkon provedeme. Používá se to tedy v situaci, kdy se aplikuje z vnější strany krém, který obsahuje tuto účinnou látku, překryje se to fólií, aby ta látka snadno pronikala do hloubky, navíc to musíme zakrýt proti světlu, aby se zbytečně ta látka nevysvítila před tím, než začneme provádět to vyšetření. Po třech hodinách sundaváme náplast. Otřeme plochu a nasvítíme si ultrafialovým světlem - můžeme zhasnout. A podíváme se, jak nám to svítí. A vidíme že, to místo, kde předpokládáme, že je nádorová tkáň, skutečně svítí červeně. Všechno ostatní je jenom tak jakoby lehounce namodrale nasvícené, ale ten střed je jasně červený, takže skutečně se jedná o tkáň, kterou je potřeba odstranit. Naštěstí vidíme, že v okolí nejsou žádné ošklivé buňky, protože to okolí nesvítí červeně, čili v tomto případě opravdu stačí jenom neširoká excize, čili neširoké vyříznutí. Druhou možností by v tomto případě bylo použít fotodynamickou terapii, čili nasvítit tuto plochu intenzivním viditelným, většinou červeným, světlem. Pacient akorát vydrží nepříjemné štípání a tím v podstatě je léčba ukončena. Celé to trvá asi kolem 7 minut. Základem kožního vyšetření je pohovor lékaře s pacientem. Poté lékař provede klinické vyšetření a zhodnotí změny na kůži. Je-li potřeba, následně navrhne další pomocná vyšetření, která jsou nezbytná pro potvrzení diagnózy, na základě které je stanoven léčebný postup. Pamatujte na to, že o své zdraví se musíte sami aktivně starat. Nikdo jiný to za Vás neudělá. Informace jsou důležité, protože pouze dobře informovaný pacient se může lékaře správně ptát a žádat nejlepší dostupnou zdravotní péči a léčbu. Mějte se hezky a příště na viděnou.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Vyšetření kůže

V dalším díle cyklu o vyšetřovacích metodách vás Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA., přednosta Dermatovenerologické kliniky FNKV, seznámí s vyšetřením kůže a vysvětlí, jak se diagnostikují alergie, ekzémy, mykózy a kožní nádory.

Informace o melanomech, jejich rozpoznání, prevenci, léčbě a kontakty na centra léčby.

23. dubna 2009 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D. z Dermatovenerologické klinika, FNKV Praha. Hlavním tématem byly melanomy a nebezpečí rakoviny kůže.