Rizikové faktory

Obezita je významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných somatických nemocí: