Ostatní rizikové faktory

Metabolický syndrom

Metabolický syndrom (neboli Syndrom X, nebo Reavenův syndrom) je soubor poruch a onemocnění s velmi častým výskytem. Jedná se o komplex poruch se vzájemnými složitými vztahy a není smyslem tohoto textu jej zde podrobně probrat. Pokusíme se tedy o stručnou charakteristiku. Metabolický syndrom má pravděpodobně genetické založení.

Metabolický syndrom tedy zahrnuje zejména tyto poruchy:

 • Inzulinová rezistence (nedostatečná citlivost buněk na inzulín, kterého je dostatečné množství, ale buňky na něj nereagují, takže nemůžou využít krevní cukr k tvorbě energie; většinou předstupeň vzniku cukrovky)
 • Hypertenze (vysoký krevní tlak)
 • Hypertriglyceridémie (zvýšená hladina triglyceridů)
 • Porucha glukózové tolerance či diabetes
 • Obezita typu jablko (mužský typ obezity)

Vysoký krevní tlak (hypertenze)

10 – 15 % dospělého obyvatelstva v Evropě a USA má zvýšený krevní tlak. V České republice byl zjištěn vysoký krevní tlak u 11 % osob starších 15 let. Na rozvoji vysokého krevního tlaku se podílí obezita, stres, nedostatek fyzické aktivity, konzumace alkoholu a nadměrný příjem kuchyňské soli. Krevní tlak se fyziologicky zvyšuje s věkem, takže i jeho hodnoty je potřeba hodnotit s přihlédnutím k věku. Vysoký krevní tlak je základním předpokladem vzniku srdečně cévních onemocnění.

Jaké jsou hodnoty krevního tlaku?

Krevní tlak se měří ve dvou hodnotách: a to tlak systolický (vyšší hodnota) a tlak diastolický (nižší hodnota). Za závažnější se považuje zvýšení diastolického krevního tlaku. Normální hodnota diastolického krevního tlaku je menší než 85 mm Hg; za mírnou hypertenzi pak považujeme diastolický krevní tlak vyšší než 90 – 104 mm Hg, střední hypertenzi 105 – 114 mm Hg, a závažná hypertenze nad 115 mm Hg.

Obecně je vysoký krevní tlak určen hodnotami 160 / 95 mm Hg a vyššími (tzn. systolický tlak 160 mm Hg; diastolický tlak95 mm Hg).

Prevence a léčba

K léčbě či prevenci hypertenze se doporučuje udržovat si vhodným životním stylem rozumnou tělesnou hmotnost. Pokud nestačí úprava životního stylu, může být lékařem doporučena léčba vhodným antiobezitikem. Důležité je správné stravování s omezením nasycených tuků a dostatkem vlákniny, s omezením solení a umírněnou konzumací alkoholu. Významným faktorem je dostatek pohybové aktivity. Pokud tyto metody nestačí, lékař pacientovi předepíše antihypertenziva, tzn. léky na snížení krevního tlaku.

Srdečně cévní onemocnění (kardiovaskulární onemocnění)

Srdečně cévní onemocnění patří mezi nemoci „moderního světa“. Na jejich vzniku se podílí řada jiných onemocnění a rizikových faktorů, jako je vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita a mnoho dalších. Mezi srdečně cévní onemocnění řadíme např. anginu pectoris, ischemickou chorobu srdeční, které mohou vyústit například v infarkt myokardu nebo mozkovou mrtvici. Kardiovaskulární onemocnění bohužel představují nejčastější příčinu onemocnění, v nejvyšších věkových kategoriích jsou příčinou 60 % úmrtí.

Některé typy nádorů

Byl prokázán vztah mezi zvýšenou tělesnou hmotností spolu s energeticky příliš bohatou stravou a vznikem rakoviny tlustého střeva, prsu, ledvin, děložního čípku a jiných orgánů. Například rakovina tlustého střeva, jinde vzácná, je v průmyslových zemích po rakovině plic nejběžnějším případem zhoubných nádorů. V České republice má incidence nádorů tlustého střeva a konečníku již řadu let stoupající tendenci a zaujímáme v ní přední místo ve světě.

Artróza velkých kloubů

Je prokázáno, že nadměrnou tělesnou hmotností trpí všechny velké klouby v těle. Časté jsou také bolesti zad. Díky obezitě se tak omezuje pohyblivost.

Ostatní onemocnění a poruchy

 • Onemocnění žlučníku
 • Psychické poruchy a deprese
 • Gynekologické poruchy, poruchy plodnosti, komplikace v těhotenství
 • Hemeroidy
 • Dušnost
 • Periferní cévní onemocnění
 • Žlučové kameny
 • Zácpa
 • Divertikulitida (zánět střevních výchlipek)
 • Zažívací potíže a pálení žáhy
 • Snížení imunity
 • Bolesti kloubů a zad

Srdečně cévní onemocnění, vysoký krevní tlak a cukrovka patří, bohužel, v naší zemi mezi nejčastější příčiny úmrtí obyvatelstva. Proto nadváha a obezita nepředstavují jen estetický problém, ale hlavně závažný zdravotní problém, který byste měli – ve spolupráci s Vaším lékařem – urychleně řešit.