Které kosti postihuje osteoporóza

Ve své podstatě může být osteoporózou postižena každá kost, ale nejčastěji se komplikace (tedy zlomeniny) vyskytují v oblasti krčku kosti stehenní a těl obratlů.

Poškození obratlů pak vedle snížené tělesné výšky a změněného vzájemného postavení přináší i bolestivost. Na vzniku zlomenin se vedle snížené pevnosti kostních struktur podílí také charakter síly (její velikost, směr působení) a pohyb v místech, která svým uspořádáním napomáhají úrazům.

Výše uvedená poškození přinášejí i možnost operačního řešení, pobyt v nemocnici a opětovný nácvik pohybu v rámci rehabilitace. Pokud není toto onemocnění včas rozpoznáno a léčeno, může dojít v důsledku opakovaných zlomenin až k invaliditě.

Významnou součástí prevence vzniku a rozvoje osteoporózy je odstranění tzv. rizikových faktorů, mezi něž náleží třeba nedostatek pohybové aktivity, kouření cigaret či pití alkoholu ve zvýšené míře.

Potěšující skutečností zůstává, že dnes již existují specializovaná pracoviště a stále se vyvíjí nové léčivé přípravky, které velmi dobře pomáhají zabránit rozvoji tohoto onemocnění.

Klíčová slova: osteoporóza