Prevence osteoporózy

Lze osteoporóze předcházet?

Jako u většiny onemocnění lze i u osteoporózy nalézt větší či menší podíl tzv. zevních vlivů a stejně tak i dědičných faktorů. Pokud chceme onemocnění předcházet, je třeba co možná nejvíce ovlivnit ony zmiňované zevní vlivy.

Nejlepší možnou variantou je zahájit prevenci již v dětství, tak aby se mohl vytvořit co možná největší "zásobník" minerálních látek potřebných pro další výstavbu kostní tkáně. Pro přesnější představu uveďme, že 30 % kostní hmoty se vytvoří od narození do tří let věku, od tří let do puberty je to dalších asi 20 %, v období puberty dělá množství novotvořené tkáně 30–40 % a zbývajících 15–20 % se vytvoří od konce puberty do třiceti let. Z výše uvedených dat vyplývá, že výstavbu kostní tkáně ovlivníme výživou nejvíce v prvních třiceti letech života.

Jaké složky potravy nejvyšší měrou přispívají k rozvoji kostní tkáně?

Jsou to hlavně potraviny bohaté na vápník, hořčík, vitaminy D, C a K. Nebezpečí se skrývá v pokrmech, které obsahují ve zvýšené míře fosfáty, protože ty vážou ionty vápníku a zabraňují jejich vstřebávání do organismu. Je nutno také upozornit na neblahý vliv kouření a nadměrného pití alkoholu (dvě a více piv denně či 2 a více sklenek vína denně).

V prevenci osteoporózy hraje významnou roli pravidelná pohybová aktivita. Podle některých studií jsou vhodné sporty, kde se střídá vytrvalostní a rychlostní pohybová složka. Podle jiných je velice výhodná například turistika (přestože převládá vytrvalost), a to vzhledem k poměrně snadnému provozování tohoto sportu a zvláště s ohledem na nižší riziko úrazů (v porovnání s tzv. adrenalinovými sporty).

Samozřejmě je nutné přizpůsobit pohybovou aktivitu svému zdravotnímu stavu. V neposlední řadě je nutné zde poukázat i na lékovou prevenci. Tou je kupříkladu hormonální substituční terapie, tedy doplnění chybějících pohlavních hormonů u žen v časné menopauze a v období následném. S výběrem vhodné pohybové aktivity pro pacienta s osteoporózou vám může poradit váš praktický lékař nebo gynekolog.

Desatero proti osteoporóze

Jak se osteoporóze ubránit? Začněte s prevencí včas!

  • S prevencí osteoporózy je nutné začít v dětství a pokračovat v ní po celý život.
  • Pro vznik osteoporózy jsou kritická období dospívání, menopauzy a stáří; osteoporóza se nevyhýbá ani mužům.
  • Optimálním zdrojem vápníku jsou mléko a mléčné výrobky.
  • Tavené sýry jsou méně vhodným zdrojem vápníku.
  • Laktóza a kyselé prostředí zvyšují využitelnost vápníku.
  • Některé druhy zeleniny jsou doplňkovým zdrojem vápníku.
  • Vitaminy (D, C, B6, K1) mají prioritní význam při vstřebávání vápníku a jeho ukládání.
  • Pro prevenci a léčbu osteoporózy je důležitý pohyb a cvičení.
  • Kouření a nadměrné pití černé kávy působí negativně na metabolismus vápníku.
  • Při nedostatku vápníku ve stravě jsou nezbytné přípravky s vápníkem. Optimální jsou ty, které obsahují i potřebné vitaminy, zejména vitamin D, B6, C a K1.
Klíčová slova: osteoporóza