Zhoubné nádory ledviny

Výskyt

Zhoubné nádory ledvin tvoří asi 1 – 3 % všech maligních nádorových onemocnění, přičemž u mužů se vyskytuje 2× častěji než u žen. Česká republika zaujímá první místo na světě jak v incidenci, tak i v úmrtnosti na toto onemocnění. Proč je tomu tak, není známo. V roce 2007 bylo diagnostikováno v České republice celkem 2 795 nových případů tohoto onemocnění.

Léčba

Lokalizované onemocnění může být vyléčeno chirurgickým odstraněním nádoru, avšak u karcinomu ledviny v pokročilém stadiu, nebo ve stavu metastáz, jsou léčebné možnosti omezené. Bohužel vzhledem k často nevýznamným příznakům počátečních stádií je velká část pacientů primárně diagnostikována až v tomto pokročilém stadiu. Chemoterapie je prakticky neúčinná, určitý pokrok přinesla imunomodulační léčba. Poslední výzkumy ve snaze porozumět molekulárním mechanizmům našly několik příčin, které souvisí s rozvojem této choroby, a proto se také v léčbě tohoto onemocnění uplatňuje cílená biologická léčba. Tuto léčbu mohou podávat jen specializovaná onkologická pracoviště (Centra komplexní onkologické péče), jejichž seznam lze najít na www.linkos.cz.