Nordic Walking po transplantaci ledviny

Jak ovlivňuje Nordic Walking fyzickou kondici u pacientů po transplantaci ledviny?

Nordic Walking  neboli severská chůze k nám přišla z Finska. Jde o kondiční dynamickou chůzi se sportovními holemi, která se vyvinula z lyžařského běhu. Vyznavači tohoto sportu, lékaři a fyzioterapeuti hovoří o pozitivních zdravotních účincích na srdce, plíce, svaly a metabolismus a v neposlední řadě také na psychiku.  

Zdravotní účinky této metody jsou zkoumány i u specifických skupin pacientů. Jednou z takových skupin jsou transplantovaní pacienti. Existuje řada sportovců, kteří po úspěšné orgánové  transplantaci nadále sportují a to i na vrcholové úrovni. Známé jsou například aktivity  Českého týmu transplantovaných a také jejich úspěchy na mezinárodním poli.

Níže najdete pozvánku do výzkumu, který se bude zabývat  ovlivněním fyzické kondice prostřednictvím Nordic Walking u pacientů po transplantaci ledviny. Jste-li alespoň rok po transplantaci ledviny a váš lékař souhlasí s fyzickou aktivitou, máte možnost seznámit se s Nordic Walkingem a pomoci výzkumu vlivu této metody na zdraví pacientů po transplantaci ledviny.

Podrobnější informace, popis výzkumu a kontakt na řešitele.

Více informací o Nordic Walking:

Související články

Informace pro pacienty o nádorech ledviny a močového měchýře, jejich incidenci, diagnostice a léčbě na stránkách Linkos.

12. srpna 2009 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta nefrologického oddělení pražského IKEM. Hovořilo se transplantacích ledvin.

23. ledna 2008 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., vedoucím nefrologického oddělení pražského IKEM. Hovořilo se O transplantaci ledviny a příbuzenské transplantaci.