Zhoubné nádory plic

Výskyt a příčiny

Česká republika patří ve výskytu nádorového onemocnění plic na jedno z předních míst na světě. Zhoubný nádor plic je v ČR nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů a třetím nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Nejčastěji se vyskytuje po 55. roku života.

I když byla prokázána přímá souvislost mezi kouřením a rakovinou plic (průměrně se uvádí, že rakovinu plic způsobuje kouření 20 cigaret denně po dobu 20 let), existuje poměrně značný počet pacientů nekuřáků, u kterých byla rakovina plic diagnostikována. U těchto pacientů se jako možná příčina onemocnění uvádí vliv škodlivého životního, nebo pracovního prostředí.

Klinické příznaky

Při léčbě rakoviny plic, podobně jako u ostatních typů nádorů, platí, že čím dříve je onemocnění objeveno, tím vyšší jsou šance na úplné vyléčení. Bohužel, u značné části pacientů je toto onemocnění diagnostikováno až v pozdějších stádiích.

Mezi klinické příznaky nádoru plic, které se však objevují až v pozdějších stádiích onemocnění, patří kašel (někdy může být odlišný od toho, na který byl kuřák zvyklý), chrapot, přítomnost krve ve vykašlaném hlenu, nebo bolest.

Léčba

Mezi možnosti léčby patří chirurgický zákrok, radioterapie a medikamentózní léčba – chemoterapie nebo cílená biologická léčba. Využití těchto léčebných modalit se liší podle stádia onemocnění a také podle typu nádoru. Jelikož je známo, že kuřáci mají až 20× vyšší pravděpodobnost onemocnění touto závažnou chorobou a u pasivních kuřáků je riziko onemocnění 1,5× vyšší, nejlepší prevencí je přestat kouřit a vyhýbat se zakouřeným místnostem. I potom pravděpodobnost výskytu nádorového onemocnění u stop-kuřáka klesá na úroveň nekuřáka až za několik let. Pokud pacient, kuřák, na sobě pozoruje některý z výše vyjmenovaných příznaků, doporučujeme vyhledat lékaře.

Klíčová slova: zhoubné nádory plic