O zhoubných nádorech průdušek, plic a pohrudnice na stránkách České onkologické společnosti

Informace pro pacienty o zhoubných nádorech průdušek, plic a pohrudnice, jejich incidenci, diagnostice a léčbě na stránkách Linkos.

Česká onkologická společnost ČLS JEP věnuje velkou pozornost správnému informování pacientů a jejich blízkých o jejich nemoci na svých stránkách určených pro pacienty. Samostatná část je věnována i zhoubným nádorům průdušek.

http://www.linkos.cz/pacienti/plice.php

V této části jsou informace o zhoubných nádorech průdušek, jejich výskytu, prevenci, diagnostice, léčbě a období po léčbě. Odborné články jsou napsány špičkovými odborníky, kteří denně léčí nemocné s těmito diagnózami. Dalšími informacemi jsou informace o výskytu diagnózy v České republice, plné texty Informačních brožur pro pacienty a jejich blízké a také odkazy na další informace na internetu.

Odkaz vede na externí internetové stránky, portál MojeMedicína nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Klíčová slova: zhoubné nádory plic

Související články

4. března 2008 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., přednostka Kliniky nemocí plicních s TBC FN Brno. Hlavním tématem byly plicní nádory.

Léčba karcinomu plic

Další díl cyklu o vyšetřovacích a léčebných metodách byl natočen na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní nemocnici v Olomouci. S léčbou zhoubných nádorů plic vás seznamuje Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. se svými kolegy.   

Funkční vyšetření plic

Funkční vyšetření plic je soubor metod, které umožňují posouzení jednotlivých plicních funkcí.