Plicní nádory

4. března 2008 byla hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., přednostka Kliniky nemocí plicních s TBC FN Brno. Hlavním tématem byly plicní nádory.

Převzato z webových stránek Českého rozhlasu, http://www.rozhlas.cz/

Související články

Informace pro pacienty o zhoubných nádorech průdušek, plic a pohrudnice, jejich incidenci, diagnostice a léčbě na stránkách Linkos.

Dvanáctimetrový model tlustého střeva bude cestovat po České republice! Smyslem osvětové akce je upozornit na vysoký výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku v naší zemi.

14. ledna 2008 byl hostem rozhlasového pořadu Rodinný lékař gastroenterolog doc. MUDr. Jan Kotrlík, CSc. Tématem pořadu byla časná diagnostika nádorů tlustého střeva.