Zhoubné nádory prsu

Výskyt

Zhoubný nádor (karcinom, rakovina) prsu je nejčastěji se vyskytující nádor u žen. V České republice je každý rok zjištěn asi u 6 000 žen. Důležité je nádor objevit včas, dokud je malý a je velká naděje na úplné vyléčení. V tom napomáhá program preventivního vyšetřování prsu rentgenem (mammografie), které je hrazeno jednou za dva roky ženám nad 45 let.

Léčba

Základem léčby je chirurgické odstranění nádoru, zpravidla již není nutno odstraňovat celý prs, ale jen jeho část. Možná je i následná plastická úprava prsu. Dle velikosti nádoru a jeho vlastností se provádí další léčba, která zahrnuje chemoterapii, hormonální léčbu, biologickou léčbu a radioterapii (ozáření). Pokud je tato léčba zahájena již před operací, označuje se jako neoadjuvantní, pooperační léčba je léčba adjuvantní. Při včasném zjištění nádoru je velká šance na to, že se onemocnění nebude opakovat a nemocná bude zcela vyléčena.

Chemoterapii či hormonální léčbu řídí zkušený klinický onkolog – onkologická ambulance se zpravidla nachází v každém okrese. Biologická léčba a radioterapie se provádějí v komplexních onkologických centrech, která jsou součástí některých krajských či fakultních nemocnic.

Co byste o svém nádoru měly vědět?

  • jak byl nádor veliký,
  • zda byly postiženy uzliny (v podpaží),
  • zda jsou známky šíření nádoru do jiných částí těla,
  • jaký je stav hormonálních receptorů, které určují možnost hormonální léčby,
  • jaký je stav receptoru HER2, který určuje možnost léčby léky blokujícími tento receptor.
Klíčová slova: zhoubné nádory prsu