Co by měl pacient o svém onkologickém onemocnění vědět?

Čím více informací pacient dostane, tím se bude lépe vyrovnávat s nemocí, léčbou a životem s onkologickým onemocněním. Současným trendem je (alespoň do určité míry) partnerská spolupráce mezi lékařem a pacientem. Nemocný by neměl hrát jen pasivní roli léčeného, ale měl by se aktivně zajímat o vše, co s nemocí, její diagnostikou i léčbou souvisí a diagnosticko-terapeutický postup vzít i za „svůj program“.

rakovina prsu - lékařka a pacientka

Slyšet diagnózu onkologického onemocnění znamená vždy velmi negativní emoční stav. V té chvíli pacient nevnímá, co lékař říká, a vnímá-li, pak si ze sděleného pamatuje jen zlomek. Teprve po čase a za pomoci blízkých nebo profesionálů z řad zdravotníků či psychologů může diagnózu „přijmout“ a svými fyzickými i psychickými silami přispět k léčebnému úspěchu.

Nemocný by se měl ptát:

  • na lokalizaci a stádium onemocnění (místní nádor, místně se šířící nádor, metastázy),
  • jaká diagnostická vyšetření budou provedena a za jakým účelem,
  • jak bude probíhat léčba (úvodní léčba, chirurgická, radioterapie, chemoterapie),
  • na předpokládanou délku léčby,
  • na zařízení, kde bude léčen (v místě stanovení diagnózy, či zda bude doporučena léčba v komplexním onkologickém centru),
  • na možnost či vhodnost biologické léčby,
  • na možnost tišení bolestí a nežádoucích účinků léčby,
  • kdy se bude moci vrátit k běžnému životu,
  • jak časté budou kontroly po léčbě.

 

MUDr. Marta Šimůnková

Klíčová slova: zhoubné nádory prsu

Související články

Srozumitelná přehledová přednáška nejen o přínosu patologie pro léčbu zazněla na semináři pacientského sdružení Kapka97 a je určena pacientkám s karcinomem prsu. Vysvětluje, jak prsní žláza vypadá a jak karcinom vzniká, že karcinom prsu není jen jedna nemoc, co všechno je třeba o nádoru zjistit, aby byl dobře léčen a jaký přínos má histologické vyšetření. 

Zeptali jsme se Prof. MUDr. Aleše Ryšky, Ph.D. co by měla pacientka se zhoubným nádorem prsu o své nemoci vědět a proč se onkolog neobejde bez informací od radiodiagnostika a patologa a naopak.

Mamografická prohlídka je důležité preventivní vyšetření, které by měla každá žena po čtyřicítce pravidelně každý rok podstoupit. Zejména v menopauze je toto vyšetření důležité. Riziko rakoviny prsu se s rostoucím věkem ženy zvyšuje. To je důvod, proč je nutné, aby ženy v menopauze docházely pravidelně na mamografii a minimalizovaly tak vznik rakoviny.