Co řeknete pacientce před operací karcinomu prsu?

Na semináři občanského sdružení Kapka97 jsme se zeptali chirurga, pana primáře Jandíka nejen na strach před operací karcinomu prsu, ale také na druhý názor, o který může pacientka požádat.   

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

- Pane primáři, když k Vám přijde pacientka, která se dozví, že má podezření na rakovinu prsu a čeká jí operace, má strach, co takovým pacientkám říkáte, abyste rozptýlil jejich obavy? - Strach patří k takové situaci, jakou operace je, to je samozřejmá věc. A myslím si, že povinností lékaře je, aby pacientku uklidnil, rozptýlil jí a především jí dal naději. A myslím si, že když tohoto lékař dosáhne, aby té pacientce řekl, že sice má závažné onemocnění, ale že to onemocnění má řešení, že se ta pacientka má šanci uzdravit, tak si myslím, že ta operace potom vyjde úplně jinak v té psychické rovině, než když se to neřekne respektive nevysvětlí. - Kdy má smysl, aby se pacientka zeptala ještě jiného lékaře na jeho názor, případně aby vyhledala jiné pracoviště, kde by se poradila, jestli je třeba správně léčena? Má to vůbec význam? - To má velký význam. Myslím si, že rozumný lékař, který je věci znalý, se nikdy neurazí a ve své ješitnosti nebude zakazovat pacientce, aby oslovila někoho jiného. To je věc, kterou já považuju za naprosto samozřejmou. A myslím si, že každá pacientka má nárok na to, aby second opinion, sekundární názor z jednoho dalšího nebo více pracovišť dosáhla. Notabene to je legislativně ošetřené, má na to každý nárok, bez rozdílu typu nádoru. - Přece jenom ale taková pacientka může mít určitou obavu, aby se na ní ten její lékař nezlobil. Je tedy vhodné to s tím svým ošetřujícím lékařem probrat a říct mu, že bych rád/ráda zkonzultovala svůj stav ještě s někým jiným? - Když vycházím z vlastní zkušenosti, tak když toto pacientka řekne, tak samozřejmě v přátelském duchu zajistím, aby ta pacientka měla pro to pracoviště doklady, dokumenty, tak aby se třeba nemuselo opakovat rentgenové vyšetření. Všechnu dokumentaci jí předám, ale mám podmínku, že mně přinese písemnou zprávu z toho pracoviště, abych já sám měl kontrolu o svém rozhodnutí. To si myslím, že je pro obě strany dobré.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Srozumitelná přehledová přednáška nejen o přínosu patologie pro léčbu zazněla na semináři pacientského sdružení Kapka97 a je určena pacientkám s karcinomem prsu. Vysvětluje, jak prsní žláza vypadá a jak karcinom vzniká, že karcinom prsu není jen jedna nemoc, co všechno je třeba o nádoru zjistit, aby byl dobře léčen a jaký přínos má histologické vyšetření. 

Zeptali jsme se Prof. MUDr. Aleše Ryšky, Ph.D. co by měla pacientka se zhoubným nádorem prsu o své nemoci vědět a proč se onkolog neobejde bez informací od radiodiagnostika a patologa a naopak.

Mamografická prohlídka je důležité preventivní vyšetření, které by měla každá žena po čtyřicítce pravidelně každý rok podstoupit. Zejména v menopauze je toto vyšetření důležité. Riziko rakoviny prsu se s rostoucím věkem ženy zvyšuje. To je důvod, proč je nutné, aby ženy v menopauze docházely pravidelně na mamografii a minimalizovaly tak vznik rakoviny.