Zhoubné nádory slinivky břišní

Výskyt

Zhoubné nádory slinivky břišní patří k prognosticky vůbec nejhorším nádorům. Statistiky uvádějí, že ročně je diagnostikováno v ČR asi 1 700 pacientů s tímto onemocněním, které je 5. nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění v ČR.

Příznaky

Nádor zůstává dlouho bez příznaků a bolest nebo břišní výpotek (ascites) se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, kdy už chirurgická léčba většinou není možná. Dalšími průvodní příznaky jako nechutenství, nauzea, zvracení nebo váhový úbytek jsou zase nespecifické.

Etiologické příčiny vzniku tohoto onemocnění jsou nejasné. Jako rizikové faktory se uvádí kouření, vysoký příjem tuků, obezita a nedostatek ovoce a zeleniny ve stravě.

Léčba

Chirurgická léčba a radioterapie jsou indikovány v časnějších stádiích onemocnění. U lokálně pokročilého a metastázujícího nádoru je standardem léčby chemoterapie. U metastázujícího onemocnění bylo dosaženo léčebných výsledků kombinací chemoterapie a cílené, biologické léčby.