Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku

Výskyt

Nádory tlustého střeva a konečníku tvoří jednu z nejčastějších onkologických diagnóz. Každoročně je v České republice diagnostikováno nově kolem 8 000 nemocných, z nichž se kolem 55 % nachází již v pokročilém stadiu. V tomto stadiu je trvalé vyléčení prakticky nemožné a léčba je výrazně nákladnější, než když je nemoc zachycena v časném stadiu.

Česká republika spolu s Maďarskem drží smutné prvenství ve výskytu tohoto zhoubného onemocnění. Celospolečenským zájmem je zlepšit informovanost českých občanů o prevenci a snadném včasném zachycení nádorů tlustého střeva a rovněž zajistit informovanost o všech možnostech moderní onkologické léčby a její dostupnost v celé naší zemi. Místo, kde se nemocný bude léčit, se neodvíjí od jeho bydliště – léčba musí být směřována do pracoviště, které má s danou léčbou a její indikací dostatečné zkušenosti.

Prevence a screening

K včasnému zachycení nádorů slouží jednoduché vyšetření stolice na okultní krvácení, které nabízí praktičtí lékaři, gynekologové, internisté… Dalším vyšetřením je kolonoskopie (optické vyšetření střeva). Vyšetření jsou zahrnuta ve screeningových programech pro nemocné ve věku nad 50 let.

Léčba

Základem kvalitní péče o nemocné s pokročilým nádorem je spolupráce týmu odborníků zahrnující zejména onkology, chirurgy a specialisty z řad rentgenologů a radioterapeutů.

U části nemocných je totiž možné provést operaci metastáz karcinomu tlustého střeva, která může výrazně zlepšit jejich prognózu. Úkolem celé sítě zdravotníků a onkologů v komplexních onkologických centrech i v jejich spádových nemocnicích je posoudit vhodnost tohoto léčebného postupu pro konkrétního nemocného. I u ostatních nemocných došlo k modernizaci léčby.

Možnosti léčby nemocných s pokročilým nádorem zahrnují od roku 2005 i biologickou léčbu. Nehodí se pro všechny pacienty – lékaři musí vždy posoudit celkový stav nemocného, stav jeho onemocnění, další přidružená onemocnění, klinický přínos a rizika léčby. Biologická léčba je soustředěna do komplexních onkologických center.

Karcinom tlustého střeva a konečníku je závažné, zhoubné onemocnění. V boji proti němu se musí pacient spojit se svými ošetřujícími lékaři všech odborností na všech uzlových bodech zdravotnické sítě.