Léčba rakoviny tlustého střeva očima chirurga - video

Léčba rakoviny tlustého střeva očima chirurga - video

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. seznamuje širokou laickou veřejnost s možnostmi, které má dnešní medicína v léčbě rakoviny tlustého střeva a konečníku. 

Dozvíte se, jak jde rakovinu včas odhalit, že je v pořádku žádat o druhý názor, že je nejlepší léčit se  v komplexním onkologickém centru, jaké lékařské odbornosti se na léčbě rakoviny tlustého střeva a konečníku podílejí a jak nesmírně důležitá pro pacienta jejich spolupráce je.  V souvislosti s rakovinou tlustého střeva jsou důležité dvě věci. Odhalit svůj nádor včas, tedy dostavit se k lékaři a požádat o screeningové vyšetření, i když se cítíme výborně a nemáme žádné potíže. Když onemocníme, je třeba se začít co nejdříve léčit ve specializovém centru, kde mají nejlepší možnosti a  léčí nejvíce pacientů.

Ve výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku jsme první na světě, v České republice každoročně onemocní téměř 9 tisíc lidí. Pokud se dozvíte tuto diagnózu, neztrácejte naději a bez otálení se obraťte na specializované centrum. Jejich seznam s kontakty najdete na stránkách České onkologické společnosti.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Hovoříme-li o rakovině tlustého střeva a konečníku, je třeba zdůraznit, že jsme první na světě ve výskytu. Znamená to jinými slovy, že šanci onemocnět každoročně u nás má téměř devět tisíc pacientů. Z hlediska chirurga je potřeba zdůraznit, že nejen, že jsme stavu dneska odstranit lokálně většinu nádorů na tlustém střevě a konečníku, také jsme schopni ošetřit řadu pacientů, kteří už mají metastázy v játrech. Postupuje se tak, že pokud se pacient obrátí na chirurgy, tak chirurg samozřejmě nejdříve pošle pacienta za gastroenterologem nebo eventuálně za onkologem. Ti pacienta vyšetří a teprve potom se v podstatě dostává na řešení na ten multioborový tým. Pokud je pacientovi tato diagnóza sdělena, není potřeba ztrácet optimismus. Je nutné se co nejdříve dostavit do centra zabývajícího se touto problematikou. Co se týče druhého názoru nebo určité konzultační aktivity, která je dneska vyžadována od celé řady pacientů, já ji považuju za velmi vhodnou. Každý z nás má právo zjistit i názor jiného pracoviště, jiného lékaře, jiného odborníka a vybrat si potom to, co mu ti odborníci nabízejí, a jaké možnosti současná medicína má. Čili nejde o to, aby se lékaři uráželi, že pacient se obrátí na jiné zařízení s určitým dotazem a s určitými pochybnostmi, ale naopak je potřeba to vítat. Ten pacient se většinou vrátí zpátky, protože pokud se pacient obrátí na odpovídající zařízení, tak dnes se dá hovořit o tom, že ve většině případů v tom postupu je shoda. Je třeba zdůraznit, že ten přístup musí býti multioborový. To znamená, že nejen chirurg je ten, kdo léčí pacienta, ale že to je celá skupina odborníků: chirurg, onkolog, gastroenterolog, patolog, anesteziolog. A tato skupina by se měla s pacientem seznámit. 25 % pacientů se obrátí s rakovinou tlustého střeva a konečníku už tehdy, když mají vlastně metastázy v játrech. Takže tam je několik možností, jak je ošetřit, a to právě je na řešení toho multioborového týmu, zda nejprve tedy dát chemoterapii, dneska už s biologickou léčbou, poté odstranit ten primární nádor, to znamená nádor tlustého střeva a konečníku, a posléze teprve ošetřit ty jaterní metastázy, nebo nejprve řešit nádor tlustého střeva či konečníku, potom teprve poskytnout tu pooperační, podpůrnou chemoterapii, a dále se věnovat metastázám v játrech. Těch možností je celá řada. Zvolit nejoptimálnější postup lze skutečně pouze v centrech, to znamená tam, kde je zabezpečena veškerá péče, o čemž jsem se zmiňoval před chvílí. To znamená, není to rozhodnutí jenom jednoho odborníka. Současná medicína pokračila natolik, že pokud skutečně pacient s rakovinou tlustého střeva a konečníku se dostane na specializované pracoviště, má velkou a reálnou naději na úzdravu. Pokud jde o časný nález, to znamená ten nádor je vlastně ohraničen buďto sliznicí tlustého střeva či konečníku a nebo jde těsně pod sliznici, tak má téměř 100% šanci, že po ošetření bude žít dál tak, jak byl zvyklý. Chirurgicky dneska lze provést zaprvé odstranění toho primárního nádoru, to znamená nádoru tlustého střeva nebo konečníku, většinou se zachováním kontinuity, to znamená, že se konečník neostraňuje a pacient v podstatě žije takovým životem jako doposud. Pokud toto nelze zachovat, tak dneska existují výborné pomůcky tak, aby skutečně každý z nás měl tu možnost žít plnohodnotným životem, i když má lidmi obávaný vývod. Přítomnost vývodu dneska neznamená, že by měl zásadně měnit svůj život, že by měl měnit zaměstnání nebo své koníčky. Ta spolupráce mezi onkologem a chirurgem je dneska nesmírně důležitá. Je třeba vidět, že současná chemoterapie, a především tedy biologická léčba, to znamená cílená terapie, umožní u některých pacientů snížit právě tu pokročilost natolik, že třeba rakovinový nádor, který nebyl odstranitelný, tak se stává odstranitelným. To znamená, že pokud bychom dneska hovořili o přístupu pouze chirurgickém nebo pouze onkologickém, tak bychom se dopouštěli velikého pochybení, protože pouze spojení těchto oborů a spojení možností a léčebných přístupů umožní, že většina pacientů je ošetřitelná. A týká se to nejenom tedy pacientů, kteří už mají natolik pokročilé onemocnění, že mají metastázy v játrech, a tam skutečně viditelně dochází ke zmenšení prostřednictvím poskytované předoperační chemoterapie nebo biologické léčby, ale týká se to i pacientů, kteří přijdou s pokročilým nádorem třeba konečníku, kde je velmi na zvážení, jak postupovat. Chirurgický výkon by z počátku mohl být i riskantní, nebo by mohl vést skutečně k tomu, že se udělá pouze odlehčující výkon a nádor se bude muset ponechat. Takže spojení mezi onkologií a chirurgií je dneska především důležité pro pacienta. Šance je téměř 0 % u pacienta, který má pokročilý nález, to znamená pokročilou rakovinu tlustého střeva a konečníku, a neléčí se. Tak ta šance je naprosto nulová, pět let nepřežije nikdo na světě. Pokud se zvolí optimální léčba, tak dneska se hovoří o tom, že 50 až 60 % lidí přežije pět let. Znamená to, že pokud přežije pět let, má velikou šanci, že se dožije deseti patnácti let. U nás existují preventivní programy, které jsou dobře organizovány, ať už je to program zaměřený na odhalení skrytého krvácení do tlustého střeva či konečníku, nebo potom to jsou už programy vyspělejší, které spočívají v kontrole koloskopické, to znamená že se vlastně vyšetří ve věku padesáti a potom ve věku šedesáti let tlusté střevo a konečník u pacientů, nebo vlastně obyvatel České republiky, kteří nemají rodinnou zátěž. Pokud je ta zátěž rodinná, tak se to už potom samozřejmě modifikuje a určitým způsobem se ten pacient sleduje i v dřívějších věkových kategoriích. Nicméně tyto tzv. screeningové programy jsou úspěšné, pokud samozřejmě ten dotyčný z nás, v České republice je nás deset a půl milionu, spolupracuje. Nemůže si říct: „Mě se to netýká, já nemohu onemocnět rakovinou,“ a na ten program prostě rezignovat. Nikoliv, opak je pravdou, je nutné, aby každý z nás byl aktivní, vyhledal tento program a zúčatnil se ho. Dnes je každému z nás dostupný internet, takže pokud sledujeme a vyhledáme ty informace, tak samozřejmě můžeme použít program České onkologické společnosti Linkos.cz. Můžeme použít řadu internetových adres, které se tomu věnují, jako například Rakovinastreva.cz a další. Myslím si, že kromě toho samozřejmě každý má i praktického lékaře, takže v případě potřeby se může obrátit na svého praktického lékaře. Pokud mluvíme o karcinomu tlustého střeva a konečníku, jsou dvě nejdůležitější věci. Zaprvé nepodcenit screeningové programy, to znamená každý z nás sám se musí postarat o to, abychom byli co nejčasněji vyšetřeni, ať už je to metodou vyšetření na skryté krvácení nebo vyšetření endoskopickým přístupem. A za druhé pokud už, nedej Bože, někomu z nás tuto diagnózu přiřknou, co nejdřív se léčit tam, kde to skutečně umí, kde mají největší možnosti, a to jsou centra. A do centra se má a může obrátit každý občan České republiky.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Rakovina tlustého střeva a konečníku nebolí a dlouho se neprojevuje, je tedy třeba se ji snažit aktivně odhalit a zúčastnit se tzv. screeningových programů, tedy navštívit lékaře a žádat test na okultní krvácení ve stolici (více o tomto testu ve videu), je-li vám 50 a více, nebo máte tuto nemoc v rodině podstoupit kolonoskopické vyšetření (více o průběhu vyšetření ve videu). Kam na kolonoskopii se podívejte na oficiální stránky Programu kolorektálního screeningu.  

V léčbě nemocných s karcinomem tlustého střeva a konečníku hraje zásadní roli chirurgický zákrok – především u nemocných, u kterých byl nádor zachycen v časném stadiu. Bohužel, více než polovina českých nemocných přichází k lékařům s pokročilým nádorem a zhruba čtvrtina s nádorem, který se již rozšířil do těla a má vzdálené metastázy. Zcela zásadní se v tu chvíli stane to, aby byl nemocný posouzen ne jedním odborníkem, ale komisí složenou z onkologa, chirurga a dalších specialistů v multioborovém týmu. Dále zde nekompromisně platí, že ten, kdo dělá specializované operace (např. vynětí jaterních metastáz) často, dělá je lépe. I proto je vhodné, aby pacienti byli konzultováni v multioborovém týmu Komplexních onkologických center.

 

Související články

Rektoskopie a kolonoskopie

Kolonoskopické vyšetření umožňuje lékaři prohlédnout celý vnitřek tlustého střeva, od konečníku až k dolnímu konci tenkého střeva. MUDr. Štěpán Suchánek seznamuje laickou veřejnost s tím, jak probíhá vyšetření a příprava na něj.

Každý rok je zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku diagnostikován u 7800 osob. Je důležité, aby byl objeven včas. Další díl seriálu o vyšetřovacích metodách je o testu na okultní krvácení do stolice i o kolonoskopickém vyšetření.

Každý občan České republiky má podle současné úpravy nárok na dílčí preventivní onkologická vyšetření hrazená ze zdravotního pojištění, které slouží k včasnému záchytu nádorových onemocnění.