Zhoubné nádory mužského pohlavního ústrojí

Nejčastějším zhoubným nádorem u mužů ve věku od 15 do 40 let je rakovina varlat. Je typickým onemocněním mladé a střední mužské generace, nad 50 let věku se vyskytuje jen zřídka. K včasnému odhalení a úspěšné léčbě zhoubného nádoru varlat pomáhá především pravidelné samovyšetřování. Léčba se liší podle rozsahu onemocnění, využívá se chirurgické léčby, radioterapie nebo chemoterapie.

Karcinom prostaty je nejčastější onkologickým onemocnění mužů u nás. Incidence karcinomu prostaty vzrůstá s věkem, před čtyřicátým rokem života se téměř nevyskytuje, po 50. roce jeho výskyt stoupá. U strarších nemocných s mírným průběhem nemoci se používá v léčbě metoda přísného sledování. U nemocných s lokalizovaným karcinomem prostaty je nejčastěji provedena buď radikální prostatektomie nebo léčba zářením.

U nás vzácným onemocněním je rakovina penisu. Prevencí je dostatečná hygiena penisu pod předkožkou a mohlo by být i očkování proti některým kmenům HPV virů, které také mohou být příčinou onemocnění. Zatím se však proti HPV očkují pouze ženy jako prevence rakoviny děložního čípku.