Kongres Světové psychiatrické společnosti Praha 2012

V říjnu 2012 Praha hostila mezinárodní kongres WPA. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP byl prezidentem kongresu.  Co zajímavého kongres přinesl v oblasti psychiatrie a duševního zdraví? Co to je chronobioterapie? Podívejte se na rozhovor s panem profesorem. 

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Já myslím, že to je kongres velmi významný. Je to kongres Světové psychiatrické společnosti, což je největší psychiatrická společnost, která sdružuje více než dvě stě tisíc psychiatrů. A ta má každý rok svojí nejvýznamnější konferenci. Jednou za tři roky je to Světový psychiatrický kongres, volební a v těch dvou ostatních letech je to International Congress. A ten International Congress máme v tomto roce u nás v Praze. - Vaše role na tomto kongresu je role koprezidenta. Co má takový koprezident na starosti? Nebo co Vy konkrétně máte na starosti? - Já se obávám, že já mám na starosti skoro úplně všechno. Samozřejmě že pode mě patří jak organizační, tak vědecký výbor a v podstatě je třeba připravit velmi kvalitní vědecký program. A je třeba také připravit všechny ty organizační záležitosti týkající se slavnostního zahájení, setkání exekutivy Světové psychiatrické společnosti a dalších komisí, včetně toho kulturního programu, který tady máme v Praze docela bohatý. - Povězte mi, když jste při tom zahajovacím ceremoniálu předstoupil před kolegy z celého světa, navíc člověk mluví v angličtině. Jste člověk znalý lidské duše, přesto - máte trému? - Já musím říct, že samozřejmě před mnoha lety jsem měl trému daleko větší, ale i v současné době tu trému samozřejmě mám a řeším jí tím, jak říkají Američané - "practice, practice, practice". To znamená, například tu řeč, kterou jsem tam měl, je třeba velmi detailně připravit a několikrát si jí říct před sebou samým, ale třeba i před příbuznými. - Kdybychom se teď na chvíli dostali k odborné části programu, je něco, co Vás vyloženě na letošním ročníku tohoto kongresu zaujalo, na co se těšíte nebo co je takovou libůstkou, specialitou, která se v programu objevila? - Takových zajímavostí je tam pro mě celá řada. Musím říci, že se velmi těším zítra na sympozium o chronobioterapii. To je takový moderní způsob léčby duševních poruch, který vychází z toho, že naše cirkadiánní rytmy, to znamená rytmy, kdy vstáváme, jdeme spát, jsme aktivní nebo méně aktivní, se během našeho dne mění a u některých pacientů s duševní poruchou tyto rytmy jsou nějak desynchronizovány. A takovými prostředky, jako je třeba fototerapie, to znamená použití intenzivního světla, nebo manipulací se spánkem nebo manipulací s denními aktivitami dokážeme tyto rytmy synchronizovat. Je to taková módní věc, ale podle mě velmi elegantní a u některých pacientů velmi účinná.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Od pražské Psychiatrické kliniky je to jen kousek na Matematicko-fyzikální fakultu.      

Na téma víra, dobro, tradice, spirituální pomoc a víra nemocných  se zamýšlí prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., náš přední psychiatr. 

Nad největším problémem současné psychiatrie se zamýšlí prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.