Co mne na kardiologii baví nejvíce

Proč je kardiologie vítězný obor, v čem jsme lepší, než v Americe a co je úkolem pana profesora pro další léta?

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Ta otázka není tak lehká, co mne nejvíce baví na kardiologii, samozřejmě mně se líbí práce s pacienty. To je na prvním místě. A ta kardiologie je takový trošku vítězný obor na rozdíl od onkologie, ale i když já se o tom zmíním později. K té terminální fázi kardiologie se taky trochu hlásím díky profesoru Vorlíčkovi, ale ten obor je velice úspěšný, vezmeme-li si, že v léčbě akutního srdečního infarktu jsme nejlepší zemi na světě. Američani nám závidí naši Organizaci, kterou tady v podstatě zavedl pan profesor Vidimský, a naše pracoviště, v čele s primářem Grochem, je jedno z pracovišť, které v podstatě tuto metodu rozvíjelo. A dneska je 22 pracovišť invazivní kardiologie a v dnešní době, když pacient dostane infarkt, tak je ošetřen tou nejlepší metodou a to ti Američani nemohou udělat, protože ty vzdálenosti v Americe jsou příliš velké, aby ten pacient se dostal do určité doby na angiolinku že, na katetrizační pracoviště. A to je jeden moment a druhý moment je, že to takový prostě i obor, jak bych to definoval, srdeční, srdeční obor a proto se mně líbí, že se tady člověk může realizovat a může těm pacientům hodně pomoci. Samozřejmě, když jsem tady nastoupil, jsem přítelem profesora Vorlíčka a stal jsem se ještě školitelem primáře Kabelky, který je šéfem paliativní medicíny, tak se tady snažíme rozvíjet tu paliativní medicínu s kardiology, která je velice obtížná, protože jak už jsem řekl, je to obor vítězný a lékaři tady neradi prohrávají. Takže to je takový můj úkol do dalších let, trošku tu paliativní medicínu s kardiology posunout trochu dopředu.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Jak si pan profesor Vítovec poradil se zkouškou z anatomie, která v 60. letech obvykle zredukovala počet studentů v ročníku o třetinu?  

Proč dal pan profesor přednost interní medicíně před chirurgií a psychiatrií, s nimž se seznámil během prázdninových stáží na lékařské fakultě?  

Jaká byla cesta pana profesora právě ke kardiologii, jací lidé a jaké události ovlivnili jeho rozhodnutí.