Studium a anatomie

Jak si pan profesor Vítovec poradil se zkouškou z anatomie, která v 60. letech obvykle zredukovala počet studentů v ročníku o třetinu?  

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Tak teď co mě napadlo, když jsem dostal tuto otázku, je, které momenty v té medicíně jaksi mohly vést k tomu, abych s tím švihl. Tak za nás anatomie znamenala, že třetina ročníku končila, třetina ročníku končila a v podstatě se říkalo, kdo udělá anatomii, už nemá víceméně problém dodělat medicínu. To bylo za nás, teď je to trošku jinak, ale za nás to tak bylo. Potom to třeba byla chemie nebo patologická fyziologie, taky těžká zkouška, ale už kdo zvládl anatomii v těch šedesátých sedmdesátých letech, tak mohl si říct, že tu medicínu už potom vystuduje. Tak já, vzhledem k tomu, že jsem sportovec a já jsem dělal judo závodně vlastně celé studium, tak dobře vím, že je být dobře připraven, trénink. Tak já jsem anatomii zvládl tak, že jsem se tam přihlásil v prvním ročníku jako demonstrátor a chodil jsem tam tedy mimo vyučovací hodiny, učil jsem mladší kolegy a musím říct, že tu anatomii jsem uměl, měl jsem jí přečtenou asi desetkrát, učil jsem se a mě to zajímalo, že jo, kde co vede, jak co vede. A tím, že jsem tam pracoval jako demonstrátor, tak pro mě byla ta zkouška nakonec příjemná, protože profesor mě znal, asistent mě znal. Dávali mi samozřejmě těžké otázky, ale protože věděli, že tam tam pracuji jako mladý medik, tak to pro mě nebyly žádné podpásovky a musím říct, že zkoušku jsem udělal s pochvalou a měl jsem z toho velice dobrý pocit.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Proč dal pan profesor přednost interní medicíně před chirurgií a psychiatrií, s nimž se seznámil během prázdninových stáží na lékařské fakultě?  

Jaká byla cesta pana profesora právě ke kardiologii, jací lidé a jaké události ovlivnili jeho rozhodnutí. 

Proč je kardiologie vítězný obor, v čem jsme lepší, než v Americe a co je úkolem pana profesora pro další léta?