O vědě a poznání

Vyprávění o tom, jak se změnila za posledních 40 let medicína.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Tak, já osobně jsem se takzvané čisté vědě nikdy nevěnoval. Já jsem se vždycky věnoval jenom té klinické vědě, ale měl jsem na klinice několik lidí, kteří byli mimořádně invenční a kteří se té vědě skutečně věnovali. A i dnes se oni rozvíjejí tím způsobem dál, že je vidět, že skutečně mají na vědu v tom smyslu, že i dneska tisknou články v těch nejprestižnějších časopisech na světě, z čehož mám samozřejmě velkou radost. Když my jsme začínali v 90. letech, tak jsme byli rádi, když jsme publikovali v českém písemnictví, potom v dalším desetiletí jsme se snažili dostat do světového písemnictví a dneska, když já už jsem z kliniky vlastně pátý rok pryč, tak prostě z té kliniky se běžně publikuje, jakoby ta klinika stála někdo v Londýně nebo v Chicagu. Je to prostě přirozený velký pokrok. No a motivace je obecně taková, že je potřeba pacientům pomoct. Aby se pacientům pomohlo, tak se to musí někam vyvíjet. A v té hematoonkologii byla obrovská výzva, naprosto nepředstavitelná. To byl ten skok. A to byla ta molekularizace, molekularizace medicíny. Že si medicína najednou sáhla na molekulární úroveň a my jsem začali zjišťovat, jak které léky působí na molekulární úrovni, co se tam děje, co se tam děje s tím nádorem. Medicína šla tímhle směrem. Dneska existuje molekulární kardiologie, samozřejmě je to všude, ale začalo to, podle mého názoru, tou hematoonkologií, protože tam to vypadalo nejsnadněji. Já jsem potom po roce 2000 několikrát zažertoval v tom smyslu, že kdo v hematologii řekne slovo krvinka, tak že už je to sprosté slovo, že tam se to už skoro říkat nedá, poněvadž tam už existují jenom ty molekuly a ty krvinky nikoho nezajímají, což je samozřejmě vtip. Ale byla to veliká molekularizace, která posunula skokově medicínu dopředu, učinila ji ovšem obtížnější. Výrazně obtížnější.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

V kanceláři pana profesora Vorlíčka visí na zdi tři diplomy, co znamenají pro pana profesora osobně, pro pacienty a zaměstnance Masarykova onkologického ústavu i pro občany této země?

Jak vznikala Hematoonkologická klinika FN Brno.