Chirurgie a zobrazovací metody

Současná chirurgie je podmíněna velmi kvalitními zobrazovacími metodami. Znamená to, že není-li pomocí zobrazovacích metod nalezena metastáza, nemohou ji chirurgové při operaci objevit?  

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Současná chirurgie samozřejmě je podmíněna, dá se říct, velmi kvalitními zobrazovacími metodami. To rozhodování dnes je samozřejmě, dalo by se říct, jednodušší. Mělo by být těmi zobrazovacími metodami vlastně už nasměrováno, nicméně musíme si připustit, že zobrazovací metody současné doby nedávají stoprocentní obraz. Oni dávají jakousi pravděpodobnost toho nálezu, někdy vyšší, někdy nižší. Z tohoto hlediska se mi třeba nelíbí, když přijde pacient a má informaci od jiného lékaře, že na základě CT anebo spíš obecně zobrazovacích metod se nejedná o... - a teď něco, například o pokročilosti. To znamená, že třeba on má rakovinu tlustého střeva a lékař mu řekne, že nemá metastázy. A my třeba ty metastázy skutečně při té operace najdeme. A potom se těžko vysvětluje pacientovi, proč ten rozdíl vznikl a vyvstal tento problém, když on přišel s dobrou informací na základě velmi sofistikovaných metod, že tam nic takového není. A je to jenom nepochopení a určitá, dá se říct, i míra neprofesionality, když někdo řekne - Vy to tam nemáte. On by to měl formulovat jinak. Na základě zobrazovacích vyšetření, které byly provedeny, to nesvědčí, že by tam tento nález byl. A tečka. Takže jinak samozřejmé je, že chirurgie je v současné době velmi ovlivněna zobrazovacími metodami. Na našem indikačním semináři, multioborovém, nemůže chybět rentgenolog a ještě bych to upřesnil, rentgenolog už na něco specializovaný. Tak jako je chirurg specializovaný, jako je onkolog specializovaný, onkochirurg je specializovaný, tak i rentgenolog je specializovaný. Takže to zpětně svědčí o tom, že ta specializace dnes má své místo a že na těch specializovaných centrech je možné dosáhnout podstatně lepších výsledků, překvapivě i za menších finančních nákladů, než třeba na pracovišti, které není specializováno na konkrétní problematiku.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Současná léčba rakoviny je multioborová! Jak probíhá spolupráce chirurga, onkologa, radioterapeuta a dalších odborníků pečujících o onkologického pacienta? Jaké je postavení onkochirurgie v České republice? Jak dostat pacienta do odborného centra včas, dokud je nádor dobře léčitelný a co se děje s pacientem potom?

Pan profesor Ryska vysvětluje pacientům, co to je onkochirurgie.

Léčba rakoviny tlustého střeva očima chirurga - video

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. seznamuje širokou laickou veřejnost s možnostmi, které má dnešní medicína v léčbě rakoviny tlustého střeva a konečníku.