Moje divy světa

Divy světa biochemika pana profesora MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA  se netočí jen kolem lidského těla a myšlení a jeho chemických reakcí.  

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

První základní div světa, který je pro mě fascinující, je jak vůbec lidské tělo funguje a jak v něm rychle probíhají ty chemické procesy a reakce, lidské myšlení. To je pro mě bych řekl fascinující a možná jeden z těch divů světa. Další možná na to navazující je to, že vlastně ta informace je zakódovaná ve strašně malém množství. Náš lidský genom je velmi malá... dá se říct pár chromozomů. Maličkost, jádro lidské buňky, která se přenáší z generace na generaci. A z těch dvou buněk, které vlastně splynou, vznikne člověk, který bude konat, jednat. Nebo vznikne nejen člověk, vznikne zvíře, organismus, rostlina. To je pro mě fascinující, přenos té informace z jedné ze dvou buněk, vznikne nový organismus, který žije a je schopen dál se rozvíjet. To jsou takové bych řekl dva ty divy, které mě fascinují. Z hlediska těch památek jsou pro mě fascinující starověké stavby, ať je to Koloseum, Akropole. A třeba když jsem zmínil tu Jižní Ameriku, tak jsou to stavby jak Mayů, tak Inků, které byly precizní. Když vidíte ty obrovské balvany, jakou technologií s nimi vlastně manipulovali, které do sebe zapadají tak, že mezi ně nevložíte papír. To je určitě fascinující, co lidé před stovkami či tisíci let dokázali. A ty stavby překonaly léta. A někdy si kladu otázku, co zůstane z těch staveb naší generace, protože buď ty stavby jsou ze dřeva, nechci říkat přímo z papundeklu, železobeton také mnoho nevydrží, tak kladu si otázku, na co se budou za sto, dvě stě, tři sta let dívat, jako my obdivujeme krásné hrady, paláce, památky, na co se bude vlastně dívat ta generace za dvě stě, tři sta let, co jsme jim tady na počátku jednadvacátého století zachovali. Fascinující je třeba krásná hudba, která zní a tvorba těch tónů, které se dají vykouzlit a vytvořit, ať je to z houslí, z violy nebo z jiného hudebního nástroje. To je určitě také fascinující a zázračné, co čtyři klapky na trubce... a zní to krásně a pokaždé jinak.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA vypráví, jak se stal děkanem 1. Lékařské fakulty UK a jak po sedmi letech funkci opouštěl. 

Vaření a aplikovaná chemie, co mají v kuchyni pana profesora Zimy, bývalého děkana 1. Lékařské fakulty a budoucího rektora Univerzity Karlovy, společného? 

Jací byli studenti roku 1989 a jací jsou studenti roku 2013? Zamýšlí se prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, který byl sedm let děkanem 1. Lékařské fakulty a od února 2014 nastoupí na funkci rektora.