Trochu historie

V roce 1955 přivítali ve Všeobecné fakultní nemocnici vůbec první pacientku, která byla v Československu léčena dialýzou, tehdy jsme byli, po Švédsku, Německu a Anglii, čtvrtou zemí v Evropě, kde bylo možné léčit dialýzou.  

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Měli jsme tady první pacientku, která se vůbec v České republice léčila dialýzou, v roce devatenáct set padesát pět. A ta se léčila pro akutní selhání ledvin, byl to sebevražedný pokus, protože jí opustil její milý. Otrávila se sublimátem a díky tomu, že se dialyzovala, tak přežila. A pak se vždycky účastnila všech našich výročí té první dialýzy a my jsme jí všichni dobře znali. A teď je to vlastně už šedesát let od toho výkonu, téměř, padesát sedm, tak ty poslední roky jsem jí už neviděl. Ale myslím, že stále ještě je naživu, protože tehdy jí bylo asi dvacet nebo jednadvacet. A přežila zcela zdravá a bez následků. To bylo něco, co bylo určitě dobré, protože my jsme tehdy byli čtvrté místo v Evropě, které bylo schopné provádět dialýzu, po Švédsku, Německu, Anglii. A v té době nebyla žádná dialýza nikde v celém východním bloku. A když potřebovali někoho dialyzovat třeba z Ruska nebo z Rumunska, tak přiletěl vrtulník, tady přistál na dvoře a pacient se tady akutně dialyzoval v těch padesátých letech. Než se to tady pak rozšířilo do Hradce a do Plzně, tak to byla vlastně jediná možná kapacita pro akutní dialýzu. Chronická dialýza začala až později, někdy kolem roku šedesát jedna šedesát dva. Ale také velmi brzo a v podstatě s malým odstupem za Londýnem, který měl myslím první chronickou dialýzu v Royal Free Hospital někdy v roce šedesát jedna šedesát dva. Ty tradice z těch padesátých let tady byly silné. A zajímavé je, že v těch počátcích se podařilo nezaostávat. To zaostávání byla otázka až někdy těch sedmdesátých let. Kdybychom se v roce šedesát osm od východního bloku odpojili, tak jsme pravděpodobně ten problém toho nedostatku těch kapacit, který tedy pak vznikl, vůbec neměli.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Pan profesor Tesař, přednosta Kliniky nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pohlíží na svět s optimismem a elánem. Je ale něco co mu přineslo v pracovní oblasti zklamání? 

Přednosta Kliniky nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN hovoří o tom, co bylo a je motivací pro jeho práci.  

Pan profesor Ryška vysvětluje, co to patologie je a v čem spočívá její krása.