Světový den stomiků

Vždy jednou za tři roky je vyhlašován mezinárodní asociací stomiků Světový den stomiků, který je slaven první víkend v říjnu.

Cílem je upozornit veřejnost na to, že stomici mohou žít kvalitním životem, pokud jim společnost vytvoří odpovídající podmínky, podpořit preventivní programy, které povedou k včasnému odhalení problémů, které by mohly vést k vytvoření stomie. V mezinárodním měřítku se jedná o vyjádření podpory zemím, kde dosud není péče o stomiky na dostatečné úrovni a kde stomici mohou být vyčleněni ze společnosti.

Světový den stomiků proběhne v sobotu 6. října 2012 pod heslem „Let’s be heard", což lze přeložit „Buďme slyšet". Kluby stomiků a České ILCO připraví řadu akcí a tak aktivně vyjádří schopnost svých členů žít plnohodnotným životem.Klíčová slova: pacientské organizace; stomie

Související články

Ukazujeme pacientům, že se stomií se dá žít

Žít se stomií není jednoduché, lidé se jí musí přizpůsobit a upravit svoji stravu, pitný režim i další aktivity. Informacemi o Českém ILCO - dobrovolném sdružení stomiků pokračuje náš seriál, ve kterém představujeme  pacientské organizace.

V České republice je na deset tisíc lidí se stomií - umělým vývodem střeva nebo močového měchýře. O tom, co tito pacienti potřebují a jak se jim žije, hovoří ing. Marie Ředinová, která stojí v čele Českého ILCO -  dobrovolného sdružení stomiků.

Onkomaják i v roce 2015 vyjíždí pomáhat onkologicky nemocným

Kam se Střevotour chystá od dubna do června 2015 se svým nafukovacím střevem a jaké známé osobnosti u toho budou tentokrát?