Moderní přístupy v léčbě rakoviny prsu

Moderní přístupy v léčbě rakoviny prsu

25. září uspořádalo občanské sdružení Kapka 97 seminář o léčbě zhoubných nádorů prsu. Pacientky se dozvěděly, že karcinom prsu není jen jedna nemoc a proč je důležitá přesná klasifikace a histologické vyšetření nádoru, jaké jsou chirurgické metody léčby a proč je multidisciplinární přístup k léčbě zhoubných nádorů prsu nezbytnou podmínkou úspěšné léčby. 

Představilo se také občanské sdružení Kapka97, projekt Nejsi na to sama s přednáškou o roli nových médií v podpoře žen s rakovinou prsu a nechyběla ani praktická přednáška o léčbě karcinomu prsu v Ústeckém kraji. Program doplnily rozhovory s lékaři a pacientkami.

Program setkání:

Název přednášky

Jméno přednášejícího

Prezentace a video

KAPKA 97 - Sdružení onkologických pacientů a přátel

Bc. Marcela Vörösová
Kapka 97

Karcinom prsu - rizikové faktory, současný pohled na klasifikaci, přínos histologického vyšetření

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové
Poznámky onkochirurga k managementu karcinomu prsu MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.
Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Léčba pacientek s karcinomem prsu v Ústeckém kraji

MUDr. Martina Chodacká
Onkologické oddělení nemocnice Chomutov, KOC Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
 
Lajkuju, tedy jsem? Mgr. Michaela Beitlová
Nejsi na to sama o. s.

rozhovory 

Rozhovor s prof. MUDr. Alešem Ryškou, Ph.D. , přednostou Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN, Hradec Králové. 

Na co se zeptat * Proč spolupráce různých odborností * Jak pacientka pozná, že je v péči týmu lékařů

Rozhovor s prim. MUDr. Martinou Chodackou, vedoucí KOC Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 

Kam se obrátit s rakovinou prsu v Chomutově * Jak najít multioborovou komisi * Jak je v Chomutově postaráno o pacientky v léčbě?

Rozhovor s prim. MUDr. Pavlem Jandíkem, Ph.D. z Chirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové.

Obavy z operace karcinomu prsu *  Druhý názor na léčbu 

Rozhovor s Bc. Marcelou Vörösovou, předsedkyní občanského adružení Kapka 97. 

Co trápí ženy s rakovinlu prsu * S čím se obracejí pacienti na Kapku97  

Rozhovor a Mgr. Michaelou Beitlovou, bývalou onkologickou pacientkou a zástupkyní projektu Nejsi na to sama. 

V čem je význam seminářů pro pacienty * Co nabízí projekt nejsi na to sama 

Rozhovor se Soňou Erdélyiovou,  vedoucí poradenského centra o.s. Kapka97. 

Komunikace mezi lékaři a pacienty mimo nemocniční prostředí * 

Rozhovor s Milenou Válovou, bývalou pacientkou a členkou o.s. Kapka97

Komunikace lékař - pacient * pacientská organizace Kapka97?

Rozhovor s ing. Zuzanou Zátkovou, bývalou pacientkou a blízkou onkologické pacientky. 

Nejhorší okamžik v průběhu léčby * podpora ostatním pacientům

 

 

Související články

Předsedkyně sdružení představuje občanské sdružení Kapka97, sdružení onkologických pacientů a přátel. Přednáška podává přehled činnosti a služeb,  které Kapka97 nabízí pacientům a jejich blízkým, ale i zdravým lidem v oblasti prevence.   

Na semináři občanského sdružení Kapka97 jsme vyzpovídali Soňu Erdélyiovou, vedoucí poradenského centra o.s. Kapka97. 

Studenty zajímá osobní zkušenost onkologických pacientů

Podporu a pomoc onkologickým pacientům nabízí už třináct let občanské sdružení Kapka 97. Postoj společnosti i přístup pacientů k nemoci se za tu dobu výrazně změnil.