Fotografická soutěž Představy o naději

Fotografickou soutěž vyhlásily organizace ESMO (European Society for Medical Oncology), EONS (Europeans Oncology Nurses Society), FECS (Federation of European Cancer Societies), ISNCC (International Society of Nurses in Cancer Care), MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer), SIOG (International Society of Geriatric Oncology), SIOP (international Society of Pediatric Oncology).

V České republice bylo organizátorem občanské sdružení Lymfomhelp a patronkou soutěže se stala herečka Zuzana Dřízhalová, která se z onkologického onemocnění úspěšně vyléčila. Celý projekt podpořili také Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., předseda České hematologické společnosti ČLS JEP, Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti ČLS JEP a Prof. Marek Trněný, CSc., předseda Kooperativní lymfomové skupiny.

Obrazy mluví za tisíce slov, bez jakýchkoliv jazykových nebo věkových bariér. Inspirujme se tedy uměním a příběhy lidí, kteří bojovali nebo bojují s onkologickou nemocí, a kterým jejich zkušenost dala novou životní vizi a cíl. Tyto se mohou stát inspirací pro soutěž Představy o naději, neboť je lze dramaticky zachytit objektivem fotoaparátu a prostřednictvím vzniklé fotografie vytvořit silně emotivní umělecký zážitek. To vše může inspirovat a povzbudit vědce a lékaře k větším pokrokům při vývoji nových léků a léčebných postupů. A právě pokrok a nové objevy v medicíně se mohou stát velkým povzbuzením a novou nadějí pro všechny nemocné. „Medicína je umění, přenesme tedy i umění do medicíny.

Více informací o soutěži a vítezné snímky na stránkách Lymfom help.

Klíčová slova: lymfomy

Související články

15. září: Světový den lymfomu

Maligní lymfomy, mezi které patří Hodgkinův lymfom, Ne-Hodgkinovy lymfomy a chronická lymfatická leukémie, jsou šestým nejčastějším nádorem v České republice. Každoročně jimi onemocní téměř 2500 lidí, což znamená, že každé 4 hodiny je diagnostikován nový nemocný.

Dobře informovaní pacienti zvládají nemoc lépe

Počty pacientů s maligními lymfomy se zvyšují, podle statistik jde o třetí nejrychleji narůstající onkologické onemocnění.

Občanské sdružení Lymfom Help, o.s. od roku 2005 pomáhá, sdružuje a poskytuje rady pacientům s maligním lymfomem, jejich blízkým a přátelům. MojeMedicína na XXIV. Olomouckých hematologických dnech zastihla Markétu Čermákovou, koordinátorku aktivit Lymfom Helpu a zeptala se jí na činnost organizace i na spolupráci s lékaři.