Nejsi na to sama

  • občanské sdružení Nejsi na to sama vzniklo v roce 2011
  • cílem sdružení je zpřístupnit maximální množství informací ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým
  • nabízí pacientkám second opinion - neboli druhý odborný názor na stanovenou diagnózu a léčbu
  • provozuje anonymní internetovou poradnu
  • chce poskytovat veřejnosti přehled o všech možnostech dostupné léčby rakoviny prsu v České republice
  • vlastními programy vytvořit prostor pro vzájemnou spolupráci a podporu všech, které tato problematika zajímá a mohou ji svými postoji ovlivnit

Seznamte se se s Nejsi na to sama v rozhovoru s Mgr. Terezou Pecháčkovou

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Můžete představit občanské sdružení Nejsi na to sama a jeho hlavní cíle? Nejsi na to sama je občanské sdružení, které se věnuje problematice rakoviny prsu. Snažíme se poskytovat maximální množství informací pacientkám a jejich blízkým, tak aby se mohly zorientovat ve své situaci. Dále jim dát přehled o dostupnosti a možnostech kvalitní léčby, v neposlední řadě taky sdílenou zkušenost lidí, kteří si prošli podobným obdobím života, a také je pro nás důležitá spolupráce lidí, které tato problematika zajímá a kteří by mohli něco v této oblasti změnit. Rozjeli jste zajímavý projekt Second opinion, můžete nám ho blíže představit? Naše sdružení se zaměřuje taky na fázi léčby a Second opinion je tedy možnost druhého názoru lékaře, tedy možnost pro pacientky vyslechnout si názor odborníků v jednotlivých oborech, a to ať už histologie, onkologie, onkochirurgie a nebo radioterapie. A prostřednictvím našeho webu si můžou domluvit konzultaci. Kolik lékařů se do toho projektu zapojilo? Můžete zmínit třeba pracoviště? Spolupracujeme s deseti úžasnými odborníky v oboru a jsou to pracoviště v Praze, Hradci Králové, Brně, Ostravě a Olomouci. Vy jste zmínila, že přes Vaše webové stránky se pacientky mohou nakontaktovat i s lékaři. Je nutná i osobní návštěva? Osobní návštěva je velmi vítaná a doporučená. Je potřeba, aby pacientka měla na začátku lékařskou zprávu, všechny možné informace z vyšetření, které jí vyšly, aby mohli právě daní odborníci nabídnout opravdu kvalitní konzultaci na to, jak by v léčbě postupovali. Takže konzultace, osobní schůzka je vhodná. Je možné zatelefonovat a domluvit se s lékařem po telefonu, ale je to vlastně to, co mi pacientkám nabízíme a je fajn to využít, tu osobní možnost setkání a konzultace, protože i skrz ten telefon nebo internetovou komunikaci může něco uniknout. Proto doporučujeme opravdu osobní setkání. U nás tato možnost zatím není běžná. Využívají ženy možnost získat názor druhého odborníka? Ano, jak říkáte, není to zcela běžné a my tento projekt vnímáme taky jako osvětu a výzvu pacientkám, aby se nebály tento krok udělat. Chceme dát najevo, že to je něco úplně normálního, že stejně jako při koupi auta se rozhodujeme a snažíme se rozhodovat podle ceny, výkonu a podobně, tak i v takovém kroku, jako je onkologická léčba, je naprosto normální si vyslechnout další názor a ujistit se, že krok, který chci udělat, je správný. Takže ten zájem je a budeme rádi, když bude stoupat. Pojišťovny zatím názor nebo konzultaci s druhým odborníkem nehradí. Snažíte se změnit tuto praxi? Ano, určitě to je něco, co nás zajímá. Momentálně jsme domluveni na jednání s hlavní největší zdravotní pojišťovnou. Také jsme organizovali seminář v Poslanecké sněmovně, takže rozhodně je to téma, které nás zajímá a chceme být aktivní v otázkách dalších možností. Na Vašich webových stránkách nabízíte také anonymní poradnu. Jaké problémy nejčastěji pacientky řeší, s čím se na Vás obracejí? Pacientky se nejčastěji obrací buď ve fázi, kdy si našly nějakou bulku a řeší, jestli mají jít na nějaké vyšetření nebo ne. Další dotazy jsou dost často ohledně nežádoucích účinků nějaké léčby nebo konzultace, zda můžou už jet do lázní nebo podobně. Objevují se tam i dotazy v duchu Second opinion, tedy Moje babička má todle a todle, myslíte si, že tenhle postup je správný?. Asi to bych označila za nejčastější dotazy, které tam padají. Chystáte v letošním roce nějaké další akce a projekty pro pacientky? Určitě. Pro nás je tedy stěžejním projekt Second opinion a jeho propagace i v dalších regionech celé České republiky. Toto je určitě naše klíčová aktivita. Ale je pro nás taky důležitá spolupráce s dalšími organizacemi. Jsme v kontaktu s AVONem, velmi sympatický nám je slovenský projekt Hovorme o tom. V tuto chvíli je to ve fázi navazování kontaktu a hledání nějakého styčného bodu, kde bychom mohli společně spolupracovat. Vy jste zmínila i blízké a rodinné příslušníky nebo přátele nemocných. Ti se na Vás také mohou obrátit? - Rozhodně. To je velmi žádoucí, protože dost často samotná ta pacientka je v situaci, která je náročná a ti blízcí jí můžou pomoci tím, že se taky zajímají o tu léčbu. I oni, pokud budu mít správu od lékaře, mohou projít tím Second opinion a ptát se na situaci svojí maminky, babičky, partnerky. A rozhodně v budoucnosti je to taky cílová skupina, na kterou se chceme zaměřit, protože jsme přesvědčení, že i tyto osoby jsou klíčové pro úspěšnou léčbu pacientky. Spolupracujete s lékaři, se špičkovými odborníky. Uvítali byste třeba ještě jejich nějakou další pomoc? Určitě. My uvítáme jakoukoliv pomoc a spolupráci, momentálně to vypadá, že bychom mohli zapojit i mammologii do Second opinion. Je pro nás důležité, aby ten projekt samotný byl přijatý i v tom lékařském prostředí. To je důležité pro to, aby to harmonicky probíhalo. Rozhodně jsme také otevřeni jakékoli pomoci sponzorů a spolupráci jak s dobrovolníky, a nebo lékaři. Tím bych ráda vyzvala i lidi, kteří mají jakoukoliv zkušenost s touto nemocí, ať už jako příbuzní, nebo někdo, kdo si tím sám prošel a má chuť se zapojit do nějaké aktivity. Může nás kontaktovat na našich stránkách rakovinaprsu.cz a nebo na Facebooku Nejsi na to sama. Prostřednictvím toho můžeme najít jakoukoliv i menší činnost, kterou by mohli pomoci.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

natočeno 1.2.2012