Ženám s karcinomem prsu poradí s léčbou přední odborníci

Ženám s karcinomem prsu poradí s léčbou přední odborníci

Co nejvíce informací ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým se snaží zprostředkovat občanské sdružení Nejsi na to sama. Nabízí jim i second opinion, tedy názor druhého lékaře na stanovenou diagnózu a postup léčby. Do projektu se zapojili přední odborníci z České republiky.

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem diagnostikovaným u žen, v České republice rakovinou prsu ročně onemocní okolo šesti tisíc žen. Pro včasné odhalení nemoci zůstává nejdůležitější prevence - samovyšetření prsou a také kontroly na mamografu, které zdravotní pojišťovny hradí jednou za dva roky ženám nad 45 let. V prevenci však existují stále rezervy. „Důležité je znát svá prsa a při jakékoliv nezvyklé změně či podezření navštívit praktického lékaře nebo gynekologa, který vypíše žádanku na ultrazvuk či mamograf. Riziko nesmí podceňovat ani mladé ženy, protože v těchto případech bývají nádory agresivnější,“ upozorňuje Tereza Pecháčková ze sdružení Nejsi na to sama.

Podívejte se na medailónek o projektu Nejsi na to sama a poslechněte si rozhovor s jeho manažerkou Mgr. Terezou Pecháčkovou

Organizace pomáhá ženám s nádorovým onemocněním prsu a jejich blízkým získat přehled o možnostech léčby v České republice. Pacientkám, které mají obavy nebo pochybnosti, zda navržený způsob léčby je opravdu nejvhodnější a nejúčinnější, nabízí konzultaci s dalším specialistou. „Second opinion znamená možnost oslovit přední české odborníky a požádat je o jejich nezávislý názor na diagnózu a postup léčby. Do našeho projektu se zapojilo deset specialistů z oborů histologie, onkologie, onkochirurgie a radioterapie, kteří mají dlouholeté zkušenosti s diagnostikou a léčbou rakoviny prsu,“ popisuje projekt Pecháčková.

Přes webové stránky www.rakovinaprsu.cz ženy kontaktují odborníky a konzultují svůj případ, ideálně si domluví osobní návštěvu. Protože u nás zatím není běžné, aby nemocní žádali názor druhého lékaře, snaží se sdružení tuto praxi změnit. „Konzultace s druhým odborníkem neznamená nedůvěru k ošetřujícímu lékaři. Ženy se chtějí třeba jen ujistit, že jejich rozhodnutí je správné. Dobře informovaná a spolupracující pacientka, která důvěřuje svému lékaři, se pak může stát jeho skutečným partnerem v léčbě onemocnění,“ vysvětluje Pecháčková.

Pro úspěšnou léčbu rakoviny prsu není důležitá jen včasná a správná diagnóza s určením stadia nemoci. Následovat musí mezioborové odborné rozhodnutí o léčebném postupu tak, aby byla zajištěna komplexní léčba. Důležité je také zvolit pracoviště, kde mají zkušenosti a úspěšné výsledky v léčbě karcinomu prsu. „Snažíme se změnit přístup a uvažování pacientek, aby pro ně nebylo rozhodujícím kritériem, že pracoviště je blízko jejich bydliště. Mnohdy netuší, jak důležité je například správně provedené histologické vyšetření, podle kterého se nastavuje ta nejúčinnější léčba. Měly by se také zajímat, kolik operací ročně se udělá na konkrétním pracovišti. A pokud jde o mladší pacientky, je dobré obrátit se na pracoviště, kde mají s jejich léčbou zkušenosti.“

Možnost získat druhý názor nezávislého lékaře v zásadních otázkách léčby vážných onemocnění je u nás poměrně nové téma a zdravotní pojišťovny jej zatím nehradí. „Jsme opravdu vděční odborníkům, kteří s námi v rámci projektu spolupracují a věnují pacientkám svůj čas, přestože jsou hodně pracovně vytížení. Chtěli bychom, aby pacienti, lékaři, ale ani zdravotní pojišťovny nepovažovali second opinion za něco mimořádného, aby se stal běžnou součástí léčby,“ dodává Pecháčková.

Sdružení Nejsi na to sama chce také úzce spolupracovat s dalšími organizacemi a společně dosáhnout změn. Angažuje se v otázkách dostupnosti léčby, usiluje o to, aby se zdravotní pojišťovny zabývaly otázkou kvality poskytované péče a podle toho pracoviště podporovaly.

V letošním roce bude sdružení propagovat svoji činnost v dalších regionech a své projekty zaměří na mladší skupinu pacientek. Nádory prsu u mladých žen jsou totiž velmi často diagnostikovány později, bývají agresivnější a nemoc se nevyhýbá ani ženám v těhotenství. Věnovat se chce také rodinným příslušníkům a přátelům nemocných.

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Jana Singerová a Karel Křivan představili projekt Nejsi na to sama na 2. pražském onkologickém kolokviu 28. ledna 2011 v Praze.

Moderní přístupy v léčbě rakoviny prsu

25. září uspořádalo občanské sdružení Kapka 97 seminář o léčbě zhoubných nádorů prsu. Pacientky se dozvěděly, že karcinom prsu není jen jedna nemoc a proč je důležitá přesná klasifikace a histologické vyšetření nádoru, jaké jsou chirurgické metody léčby a proč je multidisciplinární přístup k léčbě zhoubných nádorů prsu nezbytnou podmínkou úspěšné léčby. 

Předsedkyně sdružení představuje občanské sdružení Kapka97, sdružení onkologických pacientů a přátel. Přednáška podává přehled činnosti a služeb,  které Kapka97 nabízí pacientům a jejich blízkým, ale i zdravým lidem v oblasti prevence.