Onko Unie

ONKO Unie, o.p.s. je Nestátní neziskovou organizaci, která je platformou pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i mecenášů, jejichž společným cílem je podporovat zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České republice.

ONKO Unie,o.p.s. www.onko-unie.cz jako spolupracující organizace EUROPA DONNA je hned od svého vzniku zapojena do edukačních programů po celé České republice a stala se i členem ECCA a za podpory onkologických odborníků a pacientských organizací bojuje za práva a sociální jistoty onkologických pacientů i v Poslanecké sněmovně ČR.

Cíle společnosti:

  • Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a svépomocných organizací. · Celostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu.
  • Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového onemocnění a to včetně podpůrné a paliativní péče.  
  • Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných podmínek k léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním.
  • Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů.
  • Podpora vzdělávání onkologů a zajištěním vysokého standardu kvalifikace lékařů v rámci multidisciplinárních týmů.
  • Diskuse pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího procesu úhrady nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory.
  • Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi. ONKO Unie se zaměřuje zejména na rakovinu prsu a ženských orgánů.