Moderní léčba musí být dostupná všem pacientům

Moderní léčba musí být dostupná všem pacientům

Představujeme ONKO Unii, platformu, která se zaměřuje především na nádorová onemocnění žen, rakovinu prsu, děložního čípku a vaječníků.

Společnost Onko Unie vznikla jako platforma pro setkávání lékařů, pacientů a mecenášů s cílem zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných. Zaměřuje se především na nádorová onemocnění žen: rakovinu prsu, děložního čípku a vaječníků.

Snažíme se, aby kvalitní a nejmodernější léčba byla dostupná všem pacientům. Stále se bohužel setkáváme s lidmi, kteří se k nejlepší léčbě nemusí dostat nebo jim není naordinována. Nedostanou se například do komplexního onkologického centra, kde mají lékaři největší zkušenosti a k dispozici nejmodernější léky. Proto podporujeme second opinion a snažíme se informovat pacienty, aby se v případě pochybností nebáli a obrátili se na dalšího odborníka. Diagnostika a léčba nádorových onemocnění je v naší republice na velmi vysoké úrovni, ale pacienti musí o moderní léčbě vědět a jít si za ní,“ říká ředitelka Onko Unie Janetta Bogdanová.

Podívejte se na medailónek o Onko Unii a poslechněte si rozhovor s její ředitelkou Janettou Bogdanovou

Organizace se věnuje hlavně diagnózám karcinom prsu, vaječníků a děložního čípku. Zatímco o rakovině prsu, prevenci a možnostech léčby se mluví poměrně hodně, o dalších dvou závažných onemocněních má veřejnost mnohem méně informací. Přitom karcinom děložního čípku je druhou nejčastější rakovinou u žen a Česká republika patří v EU mezi země s jejím nejvyšším výskytem. Nejvhodnější prevencí zůstávají pravidelné návštěvy u gynekologa a také očkování, jež chrání proti nejvíce agresivním typům HPV. Od dubna letošního roku hradí zdravotní pojišťovny vakcínu všem dívkám mezi 13. a 14. rokem věku. „Chceme seznámit veřejnost s výsledky očkování v zemích, které s ním mají dlouholeté zkušenosti, a rakovina děložního čípku zde prakticky vymizela. Chystáme projekt zaměřený na mladé dívky i jejich rodiče a chceme tento projekt představit i ve školách.“

Onko Unie usiluje také o zvýšení povědomí veřejnosti o rakovině vaječníků, která je v České republice každým rokem zjištěna u přibližně 1200 žen. Její léčba spočívá v odstranění nádoru, chemoterapii a nově mohou lékaři nasadit i cílenou biologickou léčbu. Příznaky nemoci ovšem bývají nejasné a obtížně diagnostikovatelné, takže se karcinom vaječníků často odhalí až v pokročilejších stádiích. Ženy by proto měly pravidelně navštěvovat gynekologa a nepodceňovat příznaky, jež mohou včasné diagnóze pomoci. Patří mezi ně například úporné nadýmání, bolesti břicha, nepravidelná menstruace nebo nechutenství. „Nejvíce jsou rakovinou vaječníků ohroženy ženy nad 50 let, právě ony však často prevenci zanedbávají. Mnoho žen po menopauze přestává chodit na pravidelné preventivní prohlídky ke gynekologovi a potom většinou nejdou ani na mamograf. Jednou za rok by ale prohlídku u gynekologa měla podstoupit každá žena,“ upozorňuje Bogdanová.

ONKO Unie proto připravila edukační materiály a letáčky zaměřené na prevenci a léčbu těchto nádorových onemocnění. „Informací na internetu je dnes velmi mnoho, ne vždy jsou však správné a pravdivé. My spolupracujeme s předními kapacitami z oboru onkologie a všechny naše materiály jsou odborně garantovány.“ Především mladší generaci chce organizace oslovit také prostřednictvím sociálních sítí, jejichž význam stále roste a pacienti si zde vyměňují své poznatky a zkušenosti.

Společnost organizuje také celostátní kampaně, semináře a Dny Onko Unie. Letos rozjíždí mezinárodní projekt s firmou Hiko Sport (vodácké oblečení) na podporu boje s rakovinou prsu. Projekt We Care bude také na Letních olympijských hrách v Londýně, kterých se zúčastní i Štěpánka Hilgertová.

Pozornost věnuje Onko Unie také diskusím o úhradách nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory, zapojuje se do jednání se zdravotními pojišťovnami, ministerstvem zdravotnictví a dalšími institucemi. „Snažíme se, aby více naslouchaly pacientským organizacím a zohledňovaly jejich připomínky při svém rozhodování. Ve srovnání se zahraničními pacientskými organizacemi, které mají mnohem větší vliv, jsme ale pořád na začátku,“ dodává ředitelka Onko Unie.

Související články

Zpráva z tiskové konference Rakovina vaječníků od diagnostiky k léčbě. Materiály o karcinomu vaječníků, video.

Základní gynekologické vyšetření

Každá žena by měla absolvovat preventivní gynekologickou prohlídku pravidelně, alespoň jedenkrát ročně.

Moderní přístupy v léčbě rakoviny prsu

25. září uspořádalo občanské sdružení Kapka 97 seminář o léčbě zhoubných nádorů prsu. Pacientky se dozvěděly, že karcinom prsu není jen jedna nemoc a proč je důležitá přesná klasifikace a histologické vyšetření nádoru, jaké jsou chirurgické metody léčby a proč je multidisciplinární přístup k léčbě zhoubných nádorů prsu nezbytnou podmínkou úspěšné léčby.