Pacientské organizace a aktivity

Pacientské organizace a aktivity

Představujeme vám pacientské organizace, jejich projekty a aktivity.

V rámci cyklu medailónků pacientských organizací, který je určen především laické veřejnosti, již byly představeny čtyři pacientské organizace, jejichž činnost se zaměřuje na pacienty s kolorektálním karcinomem (OnkoMaják), maligním lymfomem (LymfomHelp) a s revmatickými chorobami (CARD). Dnes vám přinášíme informace o Českém týmu transplantovaných, jehož členové dokazují, že i s darovaným orgánem lze vést plnohodnotný život a dosahovat skvělých výkonů. Připraveny jsou informace o organizaci, jež se zaměřuje na pacienty se stomií (ILCO) a také o občanském sdružení onkologických pacientů (Kapka97).

V našem seriálu vám představíme i další pacientské organizace a aktivity, které nejenže plní důležitou podpůrnou psychologickou a sociální funkci, ale také se stávají skutečnými partnery nejen pacientům a jejich blízkým, ale také lékařům, sestrám, odborným společnostem a zdravotnímu systému.

Nová sekce Pacientské organizace a aktivity

Související články

Zpráva z tiskové konference Rakovina vaječníků od diagnostiky k léčbě. Materiály o karcinomu vaječníků, video.

Občanské sdružení OnkoMaják , které pomáhá v boji proti kolorektálnímu karcinomu a  Občanské sdružení Lymfom Help, jež sdružuje a podporuje nemocné s lymfomem.

Česká asociace pro revmatické choroby (CARD) pomáhá pacientským organizacím zprostředkovat informace především v souvislosti s biologickou léčbou. Původně vznikla pro pacienty s revmatickým onemocněním, dnes zastupuje také organizace sdružující nemocné s psoriázou, atopickým ekzémem, osteoporózou nebo Crohnovou chorobou.