Revma Liga

  • Občanské sdružení Revma Liga vzniklo v roce 1991
  • sdružuje pacienty s revmatickými chorobami, jejich přátele, rodinné příslušníky, lékaře, odborné sestry a pracovníky oboru revmatologie
  • nabízí svým členům odborné přednášky, společenská setkání, léčebná rehabilitační cvičení, jógu, ergoterapii, rekondiční pobyty v lázních
  • vydává informační bulletin REVMATIK
  • snaží se zlepšit informovanost veřejnosti o revmatických chorobách
  • má kluby v Praze, Bruntále, Českých Budějovicích, České Lípě, Táboře, Domažlicích, Ostravě, Litoměřicích

Seznamte se s Revma Ligou v rozhovoru s ing. Janem Janatkou

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Které pacienty zastupuje občanské sdružení Revma Liga? Jak už název napovídá, v našich klubech se setkávají pacienti s revmatickými nemocemi. To jsou nemoci vážné, i v dnešní době v podstatě nevyléčitelné. Jsou velmi závažné a jsou to i nemoci, na které se umírá. Můžete říct, jaké jsou hlavní aktivity sdružení? Jakou pomoc pacientům nabízíte? Je to především ta psychická podpora, že si pacienti uvědomují, že na tu svou nemoc nejsou sami. Pak jsou to pochopitelně z hlediska té nemoci odborné přednášky lékařů, skupinový rehabilitační tělocvik, plavání, společné výlety do přírody a setkání s nejrůznější náplní. Fungujete nejen na celostátní úrovni, ale také v krajích. V kterých městech pacienti najdou Vaše kluby? První klub mimo Prahu byl založen v Bruntále, jinak máme kluby v Českých Budějovicích, v České Lípě, v Táboře, v Domažlicích, v Litoměřicích, v Ostravě je velmi aktivní klub, je jich celkem osm, s Prahou. Obracejí se na sdružení i lidé, kteří chtějí třeba poradit s léčbou? Takových dotazů byla řada. V tom nám pomáhá především náš dřívější předseda a nyní čestný člen, pan profesor Bartfeld. Pochopitelně že to přehráváme na odbornou úroveň. A zlepšují se v posledních letech podmínky pro lidi s revmatickým onemocněním podle Vás? Řekl bych, je to úměrné pokroku v revmatologii vůbec a většímu povědomí o závažnosti revmatických chorob. Tak jak dřív řada lékařů víceméně považovala revmatizmus za rozmazlenost starých lidí, tak tento názor už díky bohu pominul. Mohou se na sdružení obrátit také rodinní příslušníci nebo přátelé nemocných, kteří by chtěli využít Vaše služby? Pochopitelně mohou, řada takových je i členy našich klubů. Já sám jsem toho příkladem. Spolupracujete také s lékaři. Jak se na Vaše aktivity dívá odborná zdravotnická veřejnost? Pochopitelně bez odborné spolupráce se to neobejde. Revma Liga je v podstatě pacientským partnerem České revmatologické společnosti, to je odborná společnost lékařů. Myslím, že naše činnost je velmi dobře hodnocena. Zejména teď to byla naposledy účast Revma Ligy na Jáchymovských revmatologických dnech, která byla velmi příznivě hodnocena. Vstupujete také do jednání se státními institucemi, například při přípravě nových zákonů nebo v otázkách úhrady léků? Ty snahy máme, to je pochopitelně běh na dlouhou trať, takříkajíc. Tady s námi opět spolupracuje právnička a lékaři, aby to bylo tedy odborně formulováno, tyto požadavky. Určitých zlepšení už bylo dosaženo. Lobbovali jsme i prostřednictvím našich europoslanců v europarlamentu. A i u nás už se tedy dosahuje toho, že revmatické choroby se řadí mezi závažné choroby, jako je rakovina a další. Na co se chcete v nejbližší době zaměřit? Jaké aktuální projekty letos chystáte? Máme snahu hlavně udržet dosavadní aktivity při zhoršujících se finančních podmínkách, protože dotace ze státního rozpočtu klesají, a dost rapidně. Krom toho bychom rádi založili kluby i tam, kde dosud nejsou. K tomu je zapotřebí spolupráce revmatologa v místě, který nejlépe zná své pacienty a může vytipovat lidi vhodné a ochotné pro organizační spolupráci. Takže byste uvítali pomoc dalších lékařů, dobrovolníků nebo sponzorů? Jistě. V tom nám vydatně pomáhá Revmatologická společnost. Můžete ještě uvést kontakty, kam se mohou pacienti nebo jejich blízcí obrátit, pokud by Vás chtěli oslovit? Oficielní sídlo máme zde v Revmatologickém ústavu, to je Na Slupi 4, 128 50, Praha 2. A přes webové stránky? - Jistě. Je to www.revmaliga.cz a mailová adresa revmaliga@revma.cz.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

natočeno 1.2.2012