Práva pacientů

Pacient má ústavně zaručené právo na zdravotní péči a její dostupnost, má právo na spravedlivý přístup podle potřeb. Má právo na profesionální péči, právo aktivně spolupracovat při lékařských výkonech, právo sám se svobodně rozhodovat o svém osudu. Při čerpání zdravotní péče by měl pacient-pojištěnec rozumět tomu, jak funguje zdravotnický systém, jaká jsou jeho práva v oblasti volby lékaře, zdravotnického zařízení, pojišťovny a v oblasti dostupnosti péče.

V období nemoci, remise, recidivy a rehabilitace má vážně nemocný pacient a jeho rodina také právo na sociální podporu. Seznamte se s dávkami a příspěvky a podmínkami jejich přiznání.

Kde nestačí stát, nabízejí svou pomoc i charitativní organizace.