Dobrý anděl, nadační fond

Nadační fond pomáhá pravidelnými měsíčními příspěvky rodinám s dětmi, kde otec, matka a nebo některé z dětí trpí onkologickým onemocněním, a které se vlivem této zákeřné nemoci dostaly do finanční tísně.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Já velmi děkuji za slovo. A dříve než zahájím svůj příspěvek, chtěla bych poděkovat paní doktorce Kalvodové a všem organizátorům za to, že mi vůbec umožnili na poslední chvíli tento příspěvek zařadit. Slibuji, že bude co nejkratší. Ještě jsem Vám také chtěla poděkovat za ostatní příspěvky, protože i pro nás pro laiky je velmi zajímavé vnořit se do některých těch témat hlouběji a určitě nám to pomůže i v komunikaci s našimi klienty - což jsou rodiny s onkologickými pacienty. Dobrý anděl je nadační fond, který vznikl před rokem. A je tady hlavně pro rodiny s dětmi, kde rodič nebo dítě trpí onkologickým onemocněním. Určitě jste se ve své praxi, ať už klinické nebo v rámci hospicu nebo při paliativní léčbě, setkali s rodinami, kde pokud onemocní dítě, druhý z rodičů je s dítětem v nemocnici, automaticky přestává pracovat, tím pádem rodina přichází o jeden z příjmů. Nebo přechází na určitou nemocenskou, která je samozřejmě nižší. A v případě dospělého pacienta velmi často tím pacientem je otec rodiny, kdy třeba má několik dětí a manželka je s dětmi na mateřské či rodičovské dovolené. Pro tyto rodiny primárně byl založen nadační fond Dobrý anděl, který založili pánové Sýkora a Černý. Tito pánové, ač vypadají jako kluci, jsou to již zralí pánové, kteří zhruba před pěti lety prodali firmu Papirius a chtěli opravdu udělat něco dobrého pro společnost. Tím že jsou podnikatelé, nejsou žádní odborníci, oslovili pana Kisku, který na Slovensku založil Dobrého anjela. Pan Kiska byl tak hodný, že jim vysvětlil veškeré principy té pomoci a pánové Sýkora s Černým se rozhodli, že toto musí udělat i v České republice. Jednoduše proto, že na nenašli důvod, proč to neudělat. Takže zhruba před rokem v listopadu roku 2011 vznikl nadační fond. A jeho velké unikum je to, že celý provoz nadace je financován za soukromých zdrojů těchto dvou pánů. A všechny dary, které náš nadační fond vybere, jsou do posledního haléře rozdělovány mezi rodiny s dětmi, které se vlivem onkologického onemocnění dostaly do finanční tísně. Tady jsou ještě shrnuté naše tři základní hodnoty. Opravdu všechny příspěvky, každý měsíc, které posbíráme, jsou hned první den následujícího měsíce rovnoměrně rozděleny mezi všechny rodiny, které jsou v tom systému. Dárci díky unikátnímu systému, který je přístupný z internetu, přesně vědí, které rodině pomohli. Mohou dokonce tu rodinu kontaktovat, mohou jí napsat email, mohou jí zavolat nebo napsat dopis. A co je také velmi důležité je to, že my se snažíme pomáhat pravidelně každý měsíc dané rodině, takže se nejedná o jednorázovou pomoc, ale jedná se o pravidelnou pomoc ve výši zhruba třech až pěti tisíc korun měsíčně pro každou z rodin, která v tom systému je. Podmínky pro rodinu pro vstup do toho systému jsou velmi jednoduché. Jednak je tam to onkologické onemocnění ať už rodiče, nebo některého z dětí. Toto stvrzuje lékař na přihlášce. Přihlášky jsem Vám i přinesla. Pokud byste si je chtěli vzít, samozřejmě budu velmi ráda. A druhou podmínkou je to, že v té rodině existuje alespoň jedno nezaopatřené dítě. Není to nějak věkově omezeno. Jde o to, že to dítě opravdu je nezaopatřené, to znamená buď studuje školu, připravuje se na své budoucí zaměstnání... A ta věková hranice tam není podstatná, protože kolikrát u těch dětských pacientů i vlivem té léčby samozřejmě se jim ta školní docházka trošku prodlužuje. V případě dětského pacienta my poskytujeme tu pomoc ještě dva roky po úplném doléčení. Je to z toho důvodu, že chceme, aby ti rodiče měli možnost vykompenzovat to trauma nebo určitý špatný začátek z té léčby v tom následujícím období. A je to také z toho důvodu, že velmi často, což Vy víte lépe než já, se ta nemoc bohužel dětem vrací. V případě dospělého pacienta je to po celou dobu jeho pracovní neschopnosti. A pokud dostal invalidní důchod v souvislosti s tím onkologickým onemocněním, tak pak přispíváme tak dlouho, dokud v té rodině je nějaké nezaopatřené dítě. Základní podmínkou pro vstup do našeho systému je tedy vypsání té přihlášky, kde opravdu jediné razítko, která ta rodina potřebuje, je potvrzení od lékaře. A k tomu bych ještě dodala, že lékaře může zastoupit také sociální sestra nebo staniční sestra na tom onkologickém oddělení. Tady ještě takový trošku vtipný nákres, jak to zhruba funguje. Každý měsíc dobří andělé, to jsou ty postavičky s křídly v kroužku, přispívají jakoukoliv částkou, přispívají podle svých možností, podle své situace. Není to žádný závazek, prostě přispívají tak, jak chtějí. A my jsme rádi, že i to přispívání dělá těm dobrým andělům obrovskou radost. Pak jsou tam samozřejmě dobří andělé, kteří se zaregistrují a ještě nepřispívají. Ještě váhají. A pak jsou tam samozřejmě lidé, kteří sice o Dobrém andělovi ví, ale ještě se nerozhodli přispívat. Vždycky na konci měsíce se to rovnoměrně rozdělí a každá z rodin, ať už jsou to rodiny úplné, nebo matky samoživitelky, nebo otcové samoživitelé, tak dostane úplně stejnou částku. Trošku čísel. Jenom abyste věděli zhruba, jak jsme na tom po tom roce. Asi nejdůležitější je, že v srpnu tohoto roku se nám podařilo vybrat více než jeden milion korun. Takže každá z dvě stě šedesáti rodin dostala něco málo pod čtyři tisíce korun. A za dobu činnosti od 8. 11. 2011 jsme vybrali částku přesahující šest milionů korun. Máme zatím tři tisíce osm set dárců a spolupracuje s námi zhruba sto lékařů nebo sociálních pracovníků. U našeho Dobrého anděla pracuje zatím pouze pět zaměstnanců a snažíme se opravdu, aby jsme byli co nejštíhlejší z tohoto pohledu, aby opravdu to financování zůstalo tak, jak je. A jak jsem zmínila, ten nápad přišel ze Slovenska, kde Dobrý anděl funguje od roku 2006. Za tu dobu už má více než sto tisíc dárců, přispěli více než pěti tisícům rodin. Aktuálně přispívají třem tisícům rodin. Spolupracují se dvanácti stovkami lékařů. A kromě onkologických diagnóz už podporují také ostatní dětská onemocnění. Je jich pár. Jsou to například dětská mozková obrna, svalová dystrofie a tak podobně. Asi si říkáte, proč Vám vlastně toto říkám, proč tady prezentuji tento příspěvek. Je to hlavně proto, že jsem Vás chtěla moc poprosit - Vy jako psychologové, sociální pracovníci se setkáváte s rodinou a máte možnost poznat i jejich zázemí, což ne vždy je u těch lékařů vzhledem k léčbě možné. Proto jsem Vás chtěla opravdu hodně poprosit, pokud budete znát nějakou rodinu, která i zdánlivě nemusí být úplně ve finanční tísni, ale ta léčba jí způsobuje určité finanční problémy, náklady na pobyty v nemocnici, na léčbu, tak určitě budeme rádi, pokud jim předáte tu přihlášku a pokud se díky tomu bude moci stát příjemcem naší pomoci. Mockrát děkuji.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu 3. psychoonkologické sympózium - webcast.

Související články

Přednáška JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M. z Platformy zdravotních pojištěnců ČR zazněla na 6. ročníku Celostátního setkání pacientů s maligním lymfomem 21. října 2011 v Praze.

Přednáška Mgr. Alice Pickové, sociální pracovnice FN Motol a LF UK, zazněla na 1. Psychoonkologickém sympóziu v září 2010 v Brně a poskytuje informace o sociální pomoci rodinám s nemocnými dětmi. Přednáška je původně určena pro odborníky, ale rodiče nemocných dětí, zde najdou klíčové praktické informace o pomoci rodinám nemocných dětí.

Na jaké dávky má rodina nemocného dítěte nárok? Jaké jsou problémy s přiznáváním příspěvků, dávek a výhod? Výčet  hlavních příspěvků: příspěvek na péči, rodičovský příspěvek, mimořádné výhody - průkazky.