Jakou podporu a pomoc může dostat onkologický pacient?

Na co má onkologicky nemocný pacient právo během léčby, remise a rehabilitace, případně recidivy? Jaké existují dávky, výhody a příspěvky a jaké jsou podmínky jejich přiznání? Jaká je podpora a pomoc sociálních pracovníků rodině, mnohdy vyčerpané dlouhou nemocí rodinného příslušníka?

Ve velkých Komplexních onkologických centrech je součástí multidisciplinárního týmu, který se stará o pacienta i sociální pracovník. Podívejte se na bodový výčet toho, s čím vám může sociální pracovník v době nemoci pomoci a poradit.

Následující text čerpá z přednášky Mgr. Šárky Slavíkové, DIS, sociální pracovnice FN Motol a LF UK: Činnost sociálního pracovníka na onkologickém oddělení pro dospělé v rámci multidisciplinárního týmu, která zazněla na 1. psychoonkologickém sympóziu v září 2010 a je určena odborníkům. Laická veřejnost se zde může dozvědět více o podmínkách přiznávání dávek a problémech s nimi a o pomoci, kterou mohou sociální pracovníci poskytnout v době nemoci i po ní.

S čím mohou pomoci sociální pracovníci onkologickým pacientům?

V době zjištění diagnózy a vyšetřování:

 • Sociální poradenství a řešení problémů, aby pacient mohl nastoupit léčbu
  • Finanční – PN, ID, Hmotná nouze
  • Bytové – Azylová zařízení
  • Rodinné – Péče o děti,prarodiče
  • Sociální – Udržení kontaktů

V době onkologické léčby:

 • Poradenství o sociálních dávkách a výhodách (viz.níže)
  • Průkaz mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P (hodnotí se mobilita žadatele)
  • Příspěvek na provoz motorového vozidla
  • Příspěvek na péči (hodnotí se soběstačnost)
  • Příspěvek na zvláštní rehabilitační a kompenzační pomůcky
 • Doprava pacienta k léčbě
 • Pečovatelská služba (úkony pečovatelské služby, obědy, nákupy, pomoc v domácnosti atd.)
 • Domácí zdravotní péče (např. odběry krve v domácím prostředí)

V době remise a rehabilitace

 • Snaha o zajištění následné rehabilitační péče (rehabilitační kliniky a ústavy)
 • Poradenství o postupu při zajištění lázeňské péče
 • Sociální rehabilitace (pacientské a neziskové organizace)
 • Pracovní rehabilitace

Při recidivě nemoci

 • Znovu vše, co platilo u léčby
 • Podpora a pomoc rodině, mnohdy vyčerpané dlouhou nemocí rodinného příslušníka
 • Zvýšit stupně výhod a příspěvků

V terminálním stádiu

 • Spolupráce s lékařem
 • Rozhovory s rodinou
 • Zajištění péče doma
  • Domácí zdravotní nebo hospicová péče
  • praktický lékař
  • půjčovny kompenzačních pomůcek
 • Zajištění následné péče (Hospic, LDN)

Zdroje:

 1. Slavíková, Šárka: Činnost sociálního pracovníka na onkologickém oddělení pro dospělé v rámci multidisciplinárního týmu. 1. Psychoonkologiocké sympozium, Brno, 8.9. 2010.
 2. Zákon 108/2006 Sb. O sociálních službách

 

Související články

Nadační fond pomáhá pravidelnými měsíčními příspěvky rodinám s dětmi, kde otec, matka a nebo některé z dětí trpí onkologickým onemocněním, a které se vlivem této zákeřné nemoci dostaly do finanční tísně.

Přednáška JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M. z Platformy zdravotních pojištěnců ČR zazněla na 6. ročníku Celostátního setkání pacientů s maligním lymfomem 21. října 2011 v Praze.

Přednáška Mgr. Alice Pickové, sociální pracovnice FN Motol a LF UK, zazněla na 1. Psychoonkologickém sympóziu v září 2010 v Brně a poskytuje informace o sociální pomoci rodinám s nemocnými dětmi. Přednáška je původně určena pro odborníky, ale rodiče nemocných dětí, zde najdou klíčové praktické informace o pomoci rodinám nemocných dětí.