Na jaké sociální dávky má nárok rodina s onkologicky nemocným dítětem

Na jaké dávky má rodina nemocného dítěte nárok? Jaké jsou problémy s přiznáváním příspěvků, dávek a výhod? Výčet  hlavních příspěvků: příspěvek na péči, rodičovský příspěvek, mimořádné výhody - průkazky.

Na jaké dávky mají rodiny nárok:

Příspěvky poskytované na základě posouzení zdravotního stavu:

 • Příspěvek na péči.
 • Mimořádné výhody I.-III. stupně.
 • Příspěvek na benzín nebo individuální dopravu.
 • Příspěvek na zakoupení motorového vozidla.
 • Navýšení sociálního příplatku z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
 • Prodloužení rodičovského příspěvku do 7 nebo 10let věku dítěte.
 • Změněná pracovní schopnost.
 • Invalidní důchod u dětí starších 18let.

Podmínky přiznání Příspěvku na péči

 • Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než jeden rok a omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost. Zákon 108/2006 Sb. O sociálních službách, § 3, písm. c).
 • Naplnění příslušného počtu úkonů, při kterých dítě potřebuje pomoc druhé osoby.
I. Stupeň 5 úkonů 3000,-
II .Stupeň 11 úkonů 5000,-
III.Stupeň 16 úkonů 9000,-
IV.Stupeň 21 úkonů 12000,-

Podmínky přiznání Rodičovského příspěvku

 • Pro prodloužení dávky ve výši 7600,- do 7let nebo 3000,- do 10let musí být dítě uznáno dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžadovat celodenní mimořádnou péči.

Podmínky přiznání Mimořádných výhod – průkazky ZTP,ZTP/P

 • Dítě musí být uznáno občanem dlouhodobě těžce zdravotně postiženým –příloha č.2 vyhl.182/1991Sb.
  • ZTP – písm. h) onkologická onemocnění s dopadem na pohybové a orientační schopnosti.
  • ZTP/P – písm.f) dlouhodobé multiorgánové selhávání s omezením pohybových a orientačních
  • schopností.

Více o podmínkách přiznávání dávek a problémech s nimi si poslechněte v přednášce Mgr. Alice Pickové: Sociální situace rodin s onkologicky nemocným dítětem.

Zdroje:

 1. Picková, Alice: Sociální situace rodin s onkologicky nemocným dítětem. 1. Psychoonkologiocké sympozium, Brno, 8.9. 2010.
 2. Zákon 108/2006 Sb. O sociálních službách
 3. Vyháška182/1991Sb.

Související články

Přednáška Mgr. Slavíkové,DIS, sociální pracovnice FN Motol a LF UK, zazněla na 1. Psychoonkologickém sympóziu v září 2010 v Brně vysvětluje role sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu starajícím se o onkologického pacienta.

Přednáška Mgr. Alice Pickové, sociální pracovnice FN Motol a LF UK, zazněla na 1. Psychoonkologickém sympóziu v září 2010 v Brně a poskytuje informace o sociální pomoci rodinám s nemocnými dětmi. Přednáška je původně určena pro odborníky, ale rodiče nemocných dětí, zde najdou klíčové praktické informace o pomoci rodinám nemocných dětí.

Nadační fond pomáhá pravidelnými měsíčními příspěvky rodinám s dětmi, kde otec, matka a nebo některé z dětí trpí onkologickým onemocněním, a které se vlivem této zákeřné nemoci dostaly do finanční tísně.