Prezentace knihy „Praktické rady pro onkologické pacienty“

  • , Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK Praha

Praktická příručka pro blízké nemocných s nádorovým onemocněním, která jim pomáhá být oporou po dobu protinádorové léčby, byla představena na 2.  pražském mezioborovém kolokviu 28. ledna v Praze.

Jana Karešová Vám ve své prezentaci knihy prozradí Jak správně nakopnout raka.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, přeji Vám krásné dopoledne. Jmenuji se Jana Karešová a pracuji na lůžkovém oddělení ve Všeobecné fakultní nemocnici na oddělení onkogynekologie. Vím, že počet nádorových onemocnění (a Vy to víte všichni taky) neustále přibývá, a proto jsme se rozhodli spolu s dalšími autory, kterých je celá řada, utvořit publikaci, kde by informace pro onkologické pacienty byly ucelené a nemuseli jste je hledat v různých zdrojích. Obrázek, který je na titulní obálce, nám věnoval kreslíř pan Kantorek a je nakreslen s lehkým nadhledem, protože veselá mysl je půl zdraví a na té psychice musíme pracovat všichni. Jak my ošetřující, tak ti pacienti. A naším účelem bylo, aby případné nakopnutí od raka nebylo až tolik bolestivé. Abychom se s tím dokázali vypořádat. Kolikrát si říkáme, kdybychom to bývali věděli. Když si přečteme kapitoly o prevenci, tak už se dozvíme leccos o zdravém životním stylu, o včasném rozpoznání nemoci, o tom, jak je důležité přijít k lékaři včas, aby mohla být léčba včas zahájena, ať už jakákoliv. A aby pacient byl neustále po sdělení diagnózy sledován, i po vyléčení a aby nebyl ochuzen o další preventivní prohlídky, na které má nárok zdravý pacient. Takže aby byl takzvaně dispenzarizován a v případě, že se vyskytne už stadium nemoci, které vyléčit nelze, tak lékař musí předvídat a řešit, jaksi progresi nádorového onemocnění. A tak to vypadá, když pacient na prevenci nepřijde. V kapitole Dobrý lék je obyčejně hořký se dovídáme shrnuté rady o překonání nežádoucích účinků při chemoterapii. Je jich celá řada a pacient s nimi musí být předem seznámen, ale nikdy se nevyskytují, a to tam zdůrazňujeme, u pacienta všechny nežádoucí účinky najednou. Některý je snáší celkem dobře a některý jenom s minimálními obtížemi. Že jsme zvolili zase trošku odlehčující obrázek. Další kapitolu jsme nazvali Trochu si na to posvítíme a je o překonání nežádoucích účinků při ozařování neboli při radioterapii. Zase zdůrazňujeme, že žádný pacient nemá všechny nežádoucí účinky, které jsou zde popsány. A pan kreslíř se s tím vyrovnal po svém, takže vidíte, že všechno zlé může být i pro něco dobré. Další kapitola je o bolesti. Každý člověk, nejenom pacient, se bolesti velmi obává. A dneska už bolest je samostatným léčebným oborem, kterým se zabývají algeziologové, v praxi nejčastěji anesteziologové a neurologové. Ale cílem této kapitoly je ukázat, že bolest se dá léčit, člověk s ní nemusí být sám a může být, pokud se vyskytuje bolest, tak buď snesitelná, a nebo úplně potlačená. Protože je bolest velmi subjektivní pocit, tak používáme k jejímu hodnocení takzvanou vizuální analogovou škálu. To je příčka, na které pacient sám si vytvoří bod, ze kterého lze vycházet a s kterou potom lékař může pracovat. A k té bolesti přiřadí číslo. U dětských pacientů používáme smajlíky. Kolikrát přijdou pacienti do ordinace a říkají: Já ale nemám vůbec žádné žíly. Je to velký problém a pomocí nitrožilních portů lze spoustu nežádoucích účinků při podávání chemoterapie odstranit. Nitrožilní porty jsou výborným řešením v situaci, kdy je s žilami problém. Představují pro pacienta velký komfort, protože jednak se do něj dá podávat chemoterapie, jednak se z něj dá odebírat krev, a vlastně tím je ušetřen celý žilní systém. Na prvním obrázku vidíte takzvanou portovou komůrku před zavedením a na druhém obrázku vidíte téměř neznatelně zahojený port, který je připraven k používání. Výživa v onkologii je dalším tématem, které řešíme, protože většinou důsledkem nežádoucích účinků při chemoterapii často k poruše výživy dochází. Samozřejmě že je nejdůležitější prevence poruch výživy, ale pokud už se k těm poruchám výživy dostaneme, tak zase je můžeme řešit. K týmu přistupuje další odborník a to je nutricionista. Je to lékař většinou interní, který se zabývá problémy výživy. A tak to vypadá, když má pacient zcela opačné problémy. Kapitola o významu rodiny, sociálních službách, pečovatelské službě a domácí péči je velmi důležitá, protože shrnuje celou řadu informací o tom, jak lze využít sociálních služeb a různých příspěvků, které nám poskytuje stát podle zákona. Výše příspěvku, kterou zde uvádím, jako je například příspěvek v hmotné nouzi nebo příspěvek na péči, už v současné době není aktuální, protože se zákony mění rychleji, než postupuje lékařská péče. Ale všude jsou odkazy na možnost zjištění si aktuálnosti informací. Zde vidíte schéma, jak může fungovat pacient v domácím prostředí za pomoci služeb domácí péče a pečovatelské služby v případě, že již nepotřebuje pobyt v nemocnici. A tohoto katastrofického scénáře se snad nedočkáme. Psychika je dalším bodem, který je velmi důležitý při léčbě nádorových onemocnění. Zde autorka shrnuje, jenom v náznacích je naznačeno, o čem ta kapitola je. Stále více zdůrazněme, že nejenom léčíme tělo, ale i duši pacienta, protože pokud je v dobré duševní pohodě, tak se daleko lépe hojí. Jak pacient musí být v dobrém duševním stavu, tak i jeho okolí. A tady vidíme pacienta ve fázi agrese momentálně. V této kapitole se zase vracíme k psychice a je to převážně psychika pečujících osob, protože je velmi náročné se o onkologického pacienta starat. Je potřeba pomáhat i pečujícím osobám. Je zde pár rad, které nám mohou usnadnit chování k nemocnému partnerovi. A tady vidíme, jak to vypadá, když pečující osoba selže. V další kapitolce, kterou jsem našla na internetu úplně náhodou, protože jsem se k této informaci vůbec nedostala, sděluje autorka moc krásnou formou, jak informovat dítě o tom, že má nemocné rodiče. Takže jsem se s autorkou spojila a ona souhlasila, aby její kapitola, její příspěvek byl do knihy zařazen. A myslím, že tam má svoje místo. Takže takhle by to taky někdy mohlo vypadat. A závěrečné povídání je z pera dneska už spisovatele, který vydal několik knížek pro onkologické pacienty, Michala Vaněčka. Je to mimořádně pracovitý člověk a současně také onkologický pacient, takže jaksi to popisuje ze své vlastní praxe a ze svého vlastního pohledu. Jeho rčení, že všichni jsme nemocní, jenom někteří z nás to ještě neví, je velmi pravdivé a koresponduje s panem kreslířem. Ještě bych chtěla říct, že tato knížka vyšla za laskavého přispění Nadace T-Soft Eternity, kterou zastupuje pan Vaněček, pani Vaněčková, dále paní Molnárová a pan Petrásek. A vydalo jí loni nakladatelství Maxdorf. Já Vám děkuji za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pacientská sekce na Prague ONCO 2011 - webcast.

Související články

aneb Jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny.

V průběhu 2. pražského mezioborového onkologického kolokvia v pátek dne 27. ledna 2011 natočil portál MojeMedicína rozhovor s hlavní autorkou knihy Praktické rady pro onkologické pacienty Janou Karešovou.

Léčebná rehabilitace

Další díl cyklu o vyšetřovacích a léčebných metodách, který je určen široké veřejnosti, se věnuje léčebné rehabilitaci.