Psychologická podpora onkologických pacientů - video

Psychologická podpora onkologických pacientů - video

Onemocní-li tělo, začne trpět i duše.

Dokonce se první příznaky počínající nemoci mohou objevit ve změně duševního stavu člověka dříve, než choroba propukne.  V dalším díle cyklu o vyšetřovacích a léčebných metodách se dozvíte jak je sdělována onkologická diagnóza, jakými fázemi prochází onkologický pacient a jeho rodina po sdělení diagnózy, kde může pacient a jeho blízcí hledat pomoc. Průvodci psychoonkologickou problematikou jsou klinická psycholožka a předsedkyně Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti Mgr. Libuše Kalvodová, předseda České onkologické společnosti a onkolog Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. a klinická psycholožka PhDr. Laura Janáčková, CSc.

Komplexní onkologická centra poskytují svým pacientům služby klinických psychologů.  Psycholog v rámci odborné péče dokáže diagnostikovat psychopatologie, poruchy osobnosti nebo psychózy onkologických pacientů. Současně dokáže pomoci uvolnit mysl pacienta a zbavit jej úzkosti, strnulosti a strachu. Konzultace s klinickým psychologem mohou využít i rodinní příslušníci nebo zdravotníci pečující o onkologického pacienta.

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Komentáře

  1. Irena Lesová PhDr.,psycholožka
    Psycholog u lůžka onkologicky nemocného je často jedinou osobou,se kterou může nemocný mluvit o umírání,smrti a může se spolehnout,že bude pochopen.
    Rodinní příslušníci často o smrti blízké osoby mluvit nechtějí,nebo nemohou, nebo neumí.Také jim může poskytnou pomoc psycholog, radou "na míru ušitou",protože je často mostem mezi nemocným a lidmi kolem.Je dobré,pokud jsou tyto služby využívány,mohou lidem v těžkých chvílích pomoci.Doprovázení onkologicky nemocných je mým posláním již mnoho let.Neméně důležitá je i osobní zkušenost z rodiny,prožití bolesti a otevření se pro vnímání bolesti druhého.Psychologická pomoc je také způsobem nab pomoci v boji s nemocí,je podporou činnosti lékaře.Doplňuje tým.

Související články

Přednáška Mgr. Kalvodové je úvodní přednáškou 1. Psychoonkologického sympózia v září 2010 v Brně a přináší informace o potřebě klinického psychologa v moderní léčbě onkologických malignit u nás i v zahraničí.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Léčebná rehabilitace

Další díl cyklu o vyšetřovacích a léčebných metodách, který je určen široké veřejnosti, se věnuje léčebné rehabilitaci.