O psychice nemocného na stránkách České onkologické společnosti

Informace o psychice nemocného na stránkách Linkos.

Stránky Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS J.E.P. pro každého, kdo se ocitne v těžké životní situaci, jakou je zdolávání onkologické choroby, a kdo prochází různými psychickými změnami a krizemi.

http://www.linkos.cz/pacienti

Stránky obsahují informace pro širokou veřejnost o psychice onkologicky nemocného, psychologické péči v hospicích a onkologických pracovištích. Dále je k dispozici psychoonkologická poradna a mapa psychoonkologické péče.

Odkaz vede na externí internetové stránky, portál MojeMedicína nemůže odpovídat za obsah těchto stránek. Vždy informace z jakýchkoli internetových stránek konzultujte s Vaším lékařem.

Související články

Přednáška, která zazněla na 2. Psychoonkologickém sympóziu v září 2011 ve FN Motol, přináší informace o 12 leté činnosti nadačního fondu Krtek, jež spolupracuje s Klinikou dětské onkologie FN Brno a svou činností na poli osvěty, vzdělávání, výzkumu a konkrétní podpory pomáhá onkologicky nemocným dětským pacientům a jejich rodinám.

Je prožívání kvality života pacientů mužů odlišné od pacientek?

Muži a ženy jsou dva odlišné „světy", mající v určitých ohledech rozdílné vnímání ale zejména rozdílné potřeby.

Přednáška zazněla na 2. Psychoonkologickém sympóziu v září 2011 a zabývá se vývojovými zvláštnostmi onkologických pacientů v pubertě, jež výrazně ovlivňuje prožívání vážné nemoci, která postihuje pacienta nejen fyzicky, ale i na úrovni psychické, psychosociální a ekonomické.