Rozhovor s autorkou knihy Praktické rady pro onkologické pacienty

  • , Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LF UK Praha

V průběhu 2. pražského mezioborového onkologického kolokvia v pátek dne 27. ledna 2011 natočil portál MojeMedicína rozhovor s hlavní autorkou knihy Praktické rady pro onkologické pacienty Janou Karešovou.

Kniha byla prezentována i v rámci přednášky na pacienském semináři Kolokvia. Další informace o knize.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Paní Karešová, vy jste napsala už na první pohled velice zajímavou knížku Praktické rady pro onkologické pacientky. Můžete se nám blíže představit a říci nám, co vás vůbec k napsání této knížky vedlo? Dlouhá léta pracuji na lůžkovém oddělení onkologickém, tedy onkogynekologickém ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. K napsání mě vedlo to, že mám praktické zkušenosti z nemocnice s tím, co vlastně onkologicky nemocní pacienti potřebují, na co se ptají a co je nejvíc zajímá. Proto jsme se rozhodli s ostatními spoluautory vydat takovou ucelenou publikaci, kde by byly nejčastější odpovědi na jejich dotazy, a snažili jsme se postihnout všeobecnou problematiku, která se obecně onkologicky nemocných pacientů týká. Pro koho byla tato knížka, nebo bude tato knížka, určená? Je určena pro všechny onkologické pacienty i pro jejich blízké, protože se tady najdou i rady o tom, jak mohou blízcí a rodinní příslušníci pomoci svým onkologicky nemocným pacientům. Co vám práce na této knížce vůbec dala? Byla jsem moc ráda, že jsem při práci na této knize poznala spoustu lidí, kteří byli ochotni mi jednak přispět svými příspěvky, lékaři a psychologové, a to úplně zdarma bez nároku na honorář. Jenom proto, že se jim líbil tento projekt. A dále jsem poznala spoustu lidí, kteří mi pomohli při psaní této knihy v tom, že mi odpovídali na moje četné dotazy, abych uvedla všechny informace správně. Tak těm bych chtěla touto formou poděkovat, protože nikdo mě neodmítl a všichni naopak byli rádi, že se mohou takového projektu účastnit. Máte velice náročné povolání, jak po psychické, tak po fyzické stránce. Jak vůbec relaxujete? Trvalo mi strašně dlouho, než jsem se naučila nechávat svoje starosti s odchodem z práce za branami nemocnice. Ale jinak to prostě nejde v tom povolání. Jinak bychom nemohli být tak empatičtí, jako jsme k nemocným. Já hrozně ráda jezdím na kole, pečuji o zahrádku a věnuji se ráda kulturním akcím, poslouchám ráda hudbu. A to je všechno, co mi pomáhá oprostit se od těchto starostí a stále si udržovat dobrou náladu, kterou naše pacientky velmi potřebují. Kde si mohou tuto knížku pacienti nebo příbuzní nebo vůbec lidé, kteří se o tuto knížku budou zajímat, zakoupit? Tato knížka je v distribuci v prodejní síti, ve zdravotnických nakladatelstvích, nabízejí ji internetové obchody, je k dostání u nakladatelství Maxdorf a v běžné prodejní síti.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pacientská sekce na Prague ONCO 2011 - webcast.

Související články

aneb Jak překonat nesnáze při léčbě rakoviny.

Pacientská sekce na Prague ONCO 2011 - webcast

Portál Mojemedicína pro Vás natočil přednášky, které zazněly v Pacienstké sekci na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu v Praze v pátek dne 27. ledna 2011.

Praktická příručka pro blízké nemocných s nádorovým onemocněním, která jim pomáhá být oporou po dobu protinádorové léčby, byla představena na 2.  pražském mezioborovém kolokviu 28. ledna v Praze.