Zahájení pacientského semináře

Pacientský seminář na 2. pražském onkologickém kolokviu zahájila ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. Janetta Bogdanová.

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Dobrý den, vážené dámy a milí pánové. Dovolte mi, abych i já Vás přivítala na dnešní pacientské sekci v rámci 1. onkologického kolokvia zde v Praze v České republice. Já děkuji paní Tiché za pěkný úvod a já bych navázala na to, jak říkala, že nejsme na to sami. Nejsme opravdu, protože jsou tady jak odborníci, kteří s námi spolupracují, tak samozřejmě je tady spousta pacientských organizací, které se zabývají tímto problémem a snaží se pomoci pacientům s onkologickým onemocněním. Já pracuji jako ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, která zastřešuje v současné době zhruba čtyřicet tři pacientských organizací žen s nádorovým onemocněním prsu. Jaký je úkol naší Aliance. Úkolem Aliance je hlavně šířit osvětu, prevenci, edukovat a samozřejmě Alianci zastupovat také v nadnárodních strukturách a musím říct, že se nám to v posledních letech velmi dobře daří. V loňském roce jsme uskutečnili několik velkých projektů, včetně charitativního projektu v rámci boje proti rakovině prsu, který proběhl v říjnu, protože všichni dobře víme, že říjen je měsíc boje proti rakovině a konkrétně patnáctý říjen je den boje proti rakovině prsu. A my jsme se zapojili do této akce společně s Avonem, a Hard Rock Café, se Samsungem a s Viledou. Byla to velmi úspěšná akce a myslím si, že se nám podařilo opravdu tu osvětu tímto způsobem šířit a informace ženám o prevenci tohoto nádorového onemocnění předávat. Aliance také v uplynulých letech vytvořila letáčky na samovyšetření prsu, kde je i popsána úplně nová metoda, jakým způsobem vyšetřování provádět. Protože jak všechny samy víme, nestačí chodit jenom na pravidelné mammografické či sonografické vyšetření, ale v mezidobí je potřeba vždy ještě učinit právě toto samovyšetřování prsu. To jsou takové věci, které se týkají prevence. A protože jsme zjistili, že samozřejmě je tady ještě velký prostor i pro to, abychom se postarali o ženy, které jsou právě v nemoci nebo kterým byla řečena tato nepříjemná diagnóza, snažíme se pomoci i jim. Děláme to prostřednictvím projektu, který se jmenuje Nejsi na to sama, což už tady zmiňovala právě paní Tichá, a tento projekt je velkou pomocnou rukou všem, kteří jí právě v tu chvíli potřebují. V projektu jsou zapojeni velcí odborníci z oblasti onkologie, patologie, chirurgie, mammologie i psychologie. To znamená, pokud je potřeba, je možné se obrátit a najít si informace na našich webových stránkách, popřípadě na webových stránkách právě projektu Nejsi na to sama. Já tady dnes nechci dlouze hovořit. Mým úkolem bylo Vás jen přivítat, krátce pohovořit o Alianci a sdělit Vám, že pokud byste Vy, vaši blízcí, přátelé či příbuzní měli nějaký problém, potřebovali se s něčím poradit, obrátit se na odborníky, tak jsme tady pro Vás, jsme tady k dispozici a všechny potřebné informace najdete na našich webových stránkách, jak aliančních, tak projektu Nejsi na to sama, jak už jsem říkala. A ve svých taškách, které máte k dispozici, najdete naše letáky, kde ty všechny odkazy máte k dispozici.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky webcastu Pacientská sekce na Prague ONCO 2011 - webcast.

Související články

Léčebná rehabilitace

Další díl cyklu o vyšetřovacích a léčebných metodách, který je určen široké veřejnosti, se věnuje léčebné rehabilitaci.

Psychologická podpora onkologických pacientů - video

Onemocní-li tělo, začne trpět i duše.

Péče o umírajícího pacienta

Cyklus pořadů MojeMedicína dospěl ke konci. Posledním tématem je péče o pacienta v poslední fázi těžké nemoci.