Zánět apendixu

Charakteristika nemoci

Akutní zánět apendixu (appendicitis acuta) je zánět červovitého výběžku slepého střeva. Lidově se někdy nazývá zánět slepého střeva. Jedná se o závažné onemocnění, které patří mezi náhlé příhody břišní. Může se vyskytovat v každém věku, nejčastěji však v rozmezí od 5 do 30 let.

K apendicitidě dochází při neprůchodnosti mezi slepým střevem a apendixem. Překážkou může být zaklíněné cizí těleso, tuhá stolice, střevní paraziti apod. K poruše komunikace mezi slepým střevem a apendixem může dojít také útlakem z vnějšku např. nádorem či zvětšenou lymfatickou uzlinou. V důsledku uzavření komunikace se slepým střevem dochází uvnitř apendixu k hromadění hlenu, poruše prokrvení stěny a odtoku lymfy, přemnožení střevních bakterií a rozvoji hnisavého zánětu. Přeplněný apendix může prasknout a hnisavý zánět se šíří do okolí. Kolem apendixu vznikne ohraničené hnisavé ložisko tzv. absces nebo infekce postupuje dále do dutiny břišní a vyvolá zánět pobřišnice se závažnou život ohrožující komplikací sepsí (otravou krve).

Klinický průběh

Apendicitida se v typickém případě projevuje náhle vzniklými bolesti v oblasti pupku, které se postupně přemísťují do pravého podbřišku. Bolest vzniká většinou z plného zdraví a je často doprovázená zvýšenými teplotami nebo horečkami, pocitem na zvracení, zvracením, zácpou nebo průjmem, nechutenstvím a nadýmáním. Nemocní někdy hledají úlevovou polohu v předklonu nebo na boku s pokrčenýma nohama. Při chůzi mohou kulhat na pravou nohu. U atypického průběhu, např. při odchylné poloze apendixu, po předchozí antibiotické léčbě apod., mohou být bolesti lokalizované v oblasti pupku či v pravém podžebří, rozvoj obtíží je pozvolnější, laboratorní ukazatelé méně zvýrazněny.

Diagnostika

Ke stanovení diagnózy apendicitidy jsou důležité údaje nemocného, fyzikální, laboratorní a zobrazovací vyšetření.

V klinickém nálezu dominuje pohmatová a poklepová bolestivost v pravém podbřišku. Nemocní zatínají břišní stěnu, bolestivě vnímají natažení pravé nohy v kyčli. Bolestivé je také náhlé uvolnění napnuté břišní stěny v pravém podbřišku. Mohou mít zvýšenou teplotu nebo horečku.

V krevním vyšetření bývají zvýšené známky zánětu, tj. zmnožené bílé krvinky a jejich populace neutrofilů, zvýšená sedimentace červených krvinek a CRP. Ostatní parametry jsou obvykle v normě.

Velmi přínosné vyšetření je sonografie břicha. Citlivost a přesnost této metody je při posouzení zánětu apendixu vysoká, udává se až 85 %. Při vyšetření je patrné naplnění apendixu, prosáknutí jeho stěny a v okolí může být volná tekutina. Nativní RTG snímek břicha nemá ke stanovení diagnózy apendicitidy větší význam, provádí se spíše k vyloučení jiných příčin. Nejpřesnější je CT břicha. Podrobně zobrazí rozsah zánětu a případné komplikace, event. jiné příčiny bolestí břicha.

Definitivní diagnóza, která potvrdí apendicitidu, je stanovena až na základě histologického vyšetření resekovaného apendixu.

Správné určení diagnózy apendicitidy není vždy jednoduché a v netypických případech je velmi obtížné. Apendicitida může být zaměněna za prasklý žaludeční vřed, zánět žlučníku, akutní infekční střevní onemocnění, zánět močových cest, u žen za mimoděložní těhotenství, prasklou cystu nebo zánět vaječníků, u mužů za otočení varlete.

Terapie

Léčba akutní apendicitidy probíhá za hospitalizace a je především chirurgická. Spočívá v odstranění apendixu. Dle situace a případných komplikací se volí klasická cesta otevření břišní dutiny tzv. laparotomie nebo laparoskopická, která je méně invazivní a výkon se provádí endoskopickými nástroji pod kontrolou speciální kamery.

Dříve se někdy volila konzervativní léčba bez chirurgického řešení, nemocný dostával antibiotika a léky proti bolesti a zánětu. Od tohoto postupu se v současné době spíše upouští. Jako podpůrná léčba se k chirurgickému zákroku podávají nitrožilně antibiotika, zejména v případě komplikací, léky proti bolesti, infúze s minerály a glukózou. U nekomplikovaného průběhu trvá hospitalizace cca týden a následně je několik týdnů doporučen šetřící režim.

  • Týká se částí těla: Břicho